Samling for erfaringskonsulenter og deres ledere i Nord-Norge

Samling for erfaringskonsulenter og deres ledere i Nord-Norge

Kurs og konferanser / Publisert: 10. mai 2022.   Endret: 02. september 2022

Velkommen til Erfaringskonsulentsamling 2022 i Bodø 18.-19. oktober! For både arbeidsgivere, ledere og erfaringskonsulenter i Nord-Norge. Ny påmeldingsfrist 8. oktober!

Bodø, by ved fjorden, høyhus, skumring
Tid og sted

Bodø

18. oktober 2022 kl 12:00 - 19. oktober 2022 kl 15:00

Er du enten erfaringskonsulent eller leder eller arbeidsgiver for en erfaringskonsulent i kommunale tjenester eller spesialisthelsetjenester innen psykisk helse og rus - i Nordland, Troms eller Finnmark? Da er denne samlingen for deg!  

Ny påmeldingsfrist 8. september! Program og påmelding. Program og påmeldingsskjema til Erfarinskonsulentsamling 2022 18.-19. oktober i Bodø ligger på Statsforvalteren i Nordlands nettsider.

Begge dager er for erfaringskonsulentene, mens dag 2., 19. oktober, også er for deres ledere/arbeidsgivere. 

Torbjørn Mohn Haugen (generalsekretær i Erfaringssentrum) og Astrid Weber (faglig rådgiver i NAPHA og 11 års erfaring som erfaringskonsulent ved UNN kommer, for å nevne noe av det spennende programmet. Det blir innlegg fra Helsedirektoratets Line Langsholdt, som skal snakke om nasjonale retningslinjer for brukermedvirkning. Det blir gruppediskusjoner og plenumsinnspill, og gode muligheter til å bygge nettverk. 

–Ønsker å delta i år også

Samlingen er den sjette i sitt slag. Emil Liljebakk, leder for FACT Lofoten, har både deltatt selv og gitt erfaringskonsulenten som er ansatt i teamet muligheten til å delta på samlinger som denne.

emil liljebakk

HAR DELTATT:  For Liljebakks del handler deltakelsen i nettverket mye om å knytte forbindelser og utveksle erfaringer. (FOTO: Anne Kristiansen Rønning/ NAPHA).

Han peker på at det kan være mange avklaringer som må gjøres rundt det som er en forholdsvis ny rolle i tjenestene, og at det da kan være kjekt å lære hverandre og hvordan forskjellige arbeidsplasser gjør ting.

– Det er mange ressurspersoner rundt om, og det er nyttig å vite hvilke vi kan ha kontakt med når det er ting vi lurer på, sier Liljebakk.

Viktig for ny yrkesrolle

Kommuner som har mottatt tilskudd til ansettelse av erfaringskonsulent er bedt om å prioritere denne samlingen i oktober for seg og sine ansatte. 

– Vi kommer ikke videre med å videreforedle erfaringskonsulent-rollen i norske kommuner uten at lederne er med på det, sier Gretha Evensen, faglig rådgiver i NAPHA. 

Under Arendalsuka i august ble erfaringskonsulentenes rolle i fremtidens helsetjenester debattert. Les om at erfaringskonsulentyrket er på vei inn på den politiske dagordenen og se debatten på napha.no.  

Rollefordelingen mellom brukerrepresentanter (fra brukerorganisasjonene) og erfaringskonsulenter blir også et tema. Samlingene bidrar til å gjøre det tydeligere, mener Asbjørn Larsen, nestleder og regionansvarlig for Nord-Norge i RiO, som er en av arrangørene. 

– Vi blir bedre sammen, og vi er ikke konkurrenter. Vi utfyller hverandre, slår han fast.

Bredt sammensatt arrangør-gruppe

Statsforvalterne i Nordland og Troms og Finnmark i samarbeid Nordlansssykehuset, brukerorganisasjonene Rio og Marborg, og kompetansesentrene KoRus Nord og NAPHA arrangerer samlingen. 

Les også mer i denne saken om arrangementet: Brukerorganisasjonene og erfaringskonsulentene samarbeider om erfaringskompetanse i Nord

Relevante artikler:

Ingen treff...