Pil tilbake Kurs og konferanser
8. jun  -  9. jun
SKANROP_konferanse

SKANROP 2023, Nordisk ROP-konferanse på Hamar

Konferanse rusproblem og psykisk lidelse psykisk helse og rus dobbeltdiagnose
Den Nordiske ROP-konferansen har fått nytt navn: SKANROP. Konferansen arrangeres 8.- 9. juni 2023 og tema i år er: «Rus og psykiske lidelser i et livsløp – overganger og løsninger». 
Dette lærer du om

SKANROP 2023: Professor Michael Rowe er en av verdens fremste forskere på sosial inkludering og medborgerskap. Han innleder på konferansen. (Illustrasjonsfoto:www.colourbox.com)  

NB: Konferansen skulle egentlig holdes 15. - 16. septemer 2022, men ble utsatt til juni 2023.

SKANROP er en Nordisk konferanse, som er holdt med jevne mellomrom de siste 15 årene. Sverige, Danmark og Norge har byttet på å være vertsnasjon for konferansen som sist ble arrangert i København i 2019.   

– SKANROP er forsøk på å samle skandinaviske fagmiljøer som jobber med ROP for å dele kunnskap, erfaring og forskning og ikke minst utvikle kontakter på tvers av landene, sier Thomas Kulbrandstad, faglig rådgiver i Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse (NKROP).  

NKROP utgjør, sammen med Dansk Faglig Netværk for Dobbeltdiagnose (DFND) og Svenska nätverket-Dubbeltdiagnoser (SN-DD), det skandinaviske nettverket for rus og psykiske lidelser. Konferansen SKANROP, som det skandinaviske nettverket arrangerer, har mange parallelsesjoner, og opp mot 80-100 personer skal være involvert i å holde workshops og symposier på årets utgave.   

Konferanse med stor bredde  

Fokuset på SKANROP 2023 ligger på overganger og løsninger, som: fra ung til gammel, fra frisk til syk, fra syk til frisk, fra fengselsopphold til frihet.   

– Det er 30 parallellsesjoner å velge i, så her kan du få en konferanse som kan dekke dine fag- og interesseområder uansett om det dreier seg om medisin eller målgrupper som for eksempel unge, eldre eller innvandrere.   

Om det er recovery du er interessert i har du også masse å velge i. Konferansen arrangeres i år i Oslo kongressenter som har kapasitet til 500-600 deltakere.   

– Vi mener vi har et kaleidoskop av en konferanse. «Cluet» er at vi ikke velger innholdet for deg, du kan melde deg på de tingene du er interessert i.   

Målgruppe  

Konferansen er for alle som jobber med, eller er berørt av, ROP.   

– Det gjelder kommunal rus- og psykisk helse som er en veldig tydelig målgruppe, sammen med spesialisthelsetjenesten, uavhengig av om det er ansatte tilknyttet poliklinikk, døgn eller oppsøkende team. Ellers er det brukerorganisasjoner, pårørendeorganisasjoner og privatpersoner, som er berørt av ROP, også i målgruppa for konferansen.  

Konferansen er ikke en ren forskningskonferanse. Det erfaringsbaserte har også en tydelig plass på konferansen. Det handler om å dele erfaringer og få ideer til hvordan gjøre ting bedre eller på andre måter.  

Påmeldingsfrist 1. mai.

Program  

Påmelding

Det skandinaviske nettverket SKANROP  

Det skandinaviske nettverket for rus og psykiske lidelser (SKANROP) deler erfaringer og kunnskap innenfor området rusmisbruk og psykiske lidelser, og skal bidra til at det knyttes faglige kontakter og personlige bånd mellom våre skandinaviske land. Dette for å fremme tverrfaglig, organisatorisk, tverrsektorielt og forskningsmessig samarbeid.  

Nettverket har også til hensikt å bidra til økt fokus på denne problematikken ovenfor myndigheter og politiske beslutningstakere, for å bedre oppfølging og behandling til mennesker med ROP-lidelser, øke sosial inkludering og redusere stigma ovenfor personer med slike utfordringer.  

Les om konferansen her. 

Thomas Kulbrandstad

Thomas Kulbrandstad, faglig rådgiver i Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse (NKROP). (Foto: privat)

 • torsdag
  8. jun
  Kl: 09:00 - 13:30
  Sted: Scandic Hamar
 • Arrangør
  NKROP utgjør, sammen med Dansk Faglig Netværk for Dobbeltdiagnose (DFND) og Svenska nätverket-Dubbel
 • Målgrupper
  Fagmiljøer i Skandinavia som jobber med ROP