Barn og unges psykiske helse - hvordan skal vi møte fremtiden?

Barn og unges psykiske helse - hvordan skal vi møte fremtiden?

Kurs og konferanser / Publisert: 07. juli 2022

Dagsmøte 29. september - du kan sikre deg en plass allerede i dag!

Tid og sted

Oslo Kongressenter eller digital deltakelse

29. september 2022 kl 10:00 - 29. september 2022 kl 17:00

Arrangør: NSH - Norsk sykehus- og helsetjenesteforening

For informasjon og påmelding klikk her

Program

Kl. 10.00
Velkommen!
Kine Stabekk, generalsekretær i NSH og ved møteleder Else-Marie Løberg, Professor, psykologspesialist, seniorforsker, Divisjon psykisk helsevern, Haukeland universitetssykehus og Institutt for klinisk psykologi, Universitetet i Bergen

Kl. 10.15
Psykisk helse barn og unge – hvordan skal vi møte fremtiden?
Ingvild Kjerkol, helse- og omsorgsminister 

Kl. 10.30
Rapport fra Ukom 
Pål Iden, direktør i Statens undersøkelseskomite for helse- og omsorgstjenester Ukom 

Kl. 11.00
StatusUng – et dypdykk i unges psykiske helse i 2022
Martine Antonsen, landsleder i Mental Helse Ungdom 

Kl. 11.30
Erfaringer fra Danmark 
Psykisk helse barn og unge, status og utfordringer etter pandemien 

Rikke Wesselhöft, PhD og speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri og lektor ved Det Sundhedsvidenskbelige Fakultet, Institut for Sundhedstjenesteforskning 

Kl. 12.15
Lunsj

Kl. 13.10
Utfordringene i tjenestetilbudet - truer det pasientsikkerheten?
Per Martin Løken, seksjonsleder, psykologspesialist, Akutt-ambulant seksjon ved Nic Waals Institutt, Lovisenberg Diakonale Sykehus 

Kl. 13.30
Behov for å jobbe mer effektivt innen barne- og ungdomspsykiatri 
Hvordan sørge for at de riktige personene tar hånd om hver enkelt som søker hjelp

Lars Lien, leder i Norsk psykiatrisk forening 

Kl. 13.50
Pause

Kl. 14.10
Samvalg i behandling av ungdom
Stig Erlend Bjønness, forsker, avdeling for folkehelse ved Det helsevitenskaplige fakultet ved Universitetet i Stavanger 

Kl. 14.30
Barn og unges psykiske helse - hvordan organisere tjenesten til det beste for pasienten?
Morten Grøvli, avdelingsleder til avdeling barn- og unges psykiske helsevern ved Akershus universitetssykehus 
Tonje Granmo, leder av brukerrådet BUPA ved Oslo universitetssykehus
Mehdi Farshbaf, psykologspesialist/sjefspsykolog i Oslo kommune, Barne- og familieetaten

Kl. 15.15
Pause

Kl. 15.30
Lavterskelteamet - et spleiselag mellom kommunen og Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk 
Merete Buvik, klinisk barnevernspedagog i Tromsø kommune 

Kl. 16.00
Flyktningsituasjonen - hvordan forberedte kommunen seg og hvordan har de løst oppgaven
Hvordan skal vi tilby gode psykisk helse tjenester til barn og unge i tiden fremover?  

Gunvor Halstvedt, enhetsleder i familiesentral, Indre Østfold kommune

Kl. 16.30
Flyktningsituasjonen - hvordan forberedte sykehuset seg og hvordan har de løst oppgaven
Hvordan skal vi tilby gode psykisk helse tjenester i tiden fremover?  

Liv Kleve, leder klinikk psykisk helsevern for barn/unge ved Haukeland universitetssykehus 

Kl. 17.00 
Slutt

Relevante artikler:

Ingen treff...