Har erfaringskonsulenten egentlig en plass i fremtidens helsetjenester?

Har erfaringskonsulenten egentlig en plass i fremtidens helsetjenester?

Opptak av debatten / Publisert: 12. august 2022.   Endret: 18. august 2022

Innen psykisk helse- og rus jobber det stadig flere erfaringskonsulenter. Hva fører det til? Og hvordan kan kompetansen best komme til nytte? Se opptak av debatten om erfaringskonsuleners rolle i fremtidens helsetjenster som foregikk tirsdag 16. august under Arendalsuka.

SENDINGEN ER FERDIG. OPPTAK KOMMER I MORGEN, 17.8. Debatten om erfaringskonsulenter i fremtidens helsetjenester foregikk tirsdag 16.8. Kl.  16.30-17.30. Hvilken effekt skal de få, og hvordan skal vi ta vare på den nye yrkesgruppen og deres kompetanse til beste for bedre psykisk helse- og rustjenester. (Illustrasjonsfoto: www.colourbox.com). 

SENDINGEN ER FERDIG. OPPTAK K...
DELTAR I DEBATTEN: Ellen Hoxmark, leder i NAPHA, sitter også i Helsepersonellkommisjonen for fremtidens Helse- og omsorgstjenester (FOTO: NTNU Samfunnsforskning)
DELTAR I DEBATTEN: Espen Gade Rolland, leder i NSFs faggruppe for sykepleiere innen psykisk helse og rus. Rolleavklaring er viktig for å utnytte erfaringskonsulentenes kompetanse best mulig, mener han.
DELTAR I DEBATTEN: Torbjørn Mohn-Haugen, generalsekretær i Erfaringssentrum, ønsker mer aktiv politikk, rammer og kvalitetssikring.
DELTAR I DEBATTEN: Hassan Nawaz (Høyre), sitter i Helse- og sosialutvalget i Oslo Bystyre. Han mener erfaringskonsulentene er et av flere viktige verktøy for å styrke brukernes innflytelse på psykisk helse- og rustjenester (FOTO: Oslo kommune/Strulason).
DELTAR I DEBATTEH: Cecilie Myrseth (Arbeiderpartiet), nestleder i Stortingets Helse- og omsorgskomité, kommer til Arendal.

Mer om

nyheter debatt erfaringskonsulenter arendalsuka

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen