Pil tilbake Kurs og konferanser
22. sep  -  22. sep
Konferanse_Housing First

Housing First-konferanse

Fysisk Nasjonalt Konferanse konferanse housing first
Housing First er metode for å skaffe bosted og tjenester til menneske med utfordringer innen rus og/eller psykisk helse, med høy grad av brukarmedverkning, og med dokumentert effekt.
Dette lærer du om

Både små og store kommuner gir tilbakemelding om at de har utfordringer med å tilby stabile og gode bosted og tjenester for personer med rus og/eller psykiske lidelser. På konferansen vil kommunene kunne få økt kompetanse om helskapelige bo- og tjenesteløsninger for personer som har utfordringer innen rus og/eller psykisk helse. Konferansen er rettet mot kommuner i hele landet og deres samarbeidspartnere.

Programmet vil også inneholde tema som:

 • Bostedløshet i Norge 2023 – status og utviklingstrekk
 • Hva har vi lært etter 10 år med Housing First i Norge?
 • Brukerne sine erfaringer med Housing First.
 • Hva koster Housing First sammenliknet med andre tiltak?

Deler av konferansen foregår på engelsk. Det vil bli mulighet til å stille spørsmål til Sam Tsemberis.

Fullstendig program kommer.

 • fredag
  22. sep
  Kl: 09:00 - 15:30
  Sted: Røde Kors konferansesenter, Hausmannsgate 5 i Oslo
 • Arrangør
  Statsforvalteren i Rogaland, Vestland, Nordland og Innlandet, Husbanken, Kinn kommune og NAPHA
 • Målgrupper
  Ledere, ansatte, erfaringskonsulenter, mennesker som er interessert i boligsosialt og tjenesteutvikling
 • Deltakeravgift
  Det er avgrenset antall plasser. Ved stor pågang vil arrangørene gjøre en prioritering slik at flest mulig arbeidssteder er representert.

  NB: Siden det er avgrenset antall plasser på konferansen, er det viktig at du sjekker at du får kvittering for at du er påmeldt. Dersom du ikke får kvittering innen noen minutter, kontakt jorunn.fotland@statsforvalteren.no
  (Sjekk også søppelpost)

  Påmelding uten oppmøte blir fakturert med kr 600,-. Deltakerne dekker selv sine egne utgifter med reise, eventuelt opphold etc. 

Praktisk informasjon

Kontakt

For spørsmål, kontakt: jorunn.fotland@statsforvalteren.no