Pil tilbake Kurs og konferanser
17. okt  -  17. okt
Seminaret

Nettverkssamling for rus- og psykisk helsearbeid i Orkland

Fysisk Samling
Statsforvalteren i Trøndelag og samarbeidspartnere inviterer til Nettverkssamling for rus- og psykisk helsearbeid i Trondheim ved Bårdshaug gjestegård 17. oktober.
Dette lærer du om
 • Nyetablert «Ressursgruppe for brukermedvirkning»
 • Status for Brukertilfredsevalueringen v/KORUS
 • Rådgivende enhet for russaker, status i kommunene og nytt fra Helsedirektoratet v/KORUS
 • Fra handlingsplaner mot vold i nære relasjoner til sinnemestring og behandling: Hvilke muligheter ligger i å styrke arbeidet mot vold? v/KORUS og RVTS
 • «Steg for steg» - samarbeid med frivillige i rehabiliteringsfase for å oppnå bedre hverdagskompetanse og mestring v/Blå Kors
 • Nytt e - læringsprogram om recovery v/NAPHA
 • Hva med eldre rus og psykisk helse? v/Statsforvalteren og KORUS
 • Utviklingsprosjekter til inspirasjon

Fullt program for dagen

 • tirsdag
  17. okt
  Kl: 09:00 - 15:30
  Sted: Bårdshaug gjestegård.
 • Arrangør
  Statsforvalteren, KORUS, NAPHA, KBT, RVTS og brukerorganisasjonene RIO, A-Larm, Mental Helse og LPP
 • Målgrupper
  Ansatte i kommunene i Trøndelag som har ansvar for og jobber med mennesker med psykiske lidelser og rusutfordringer. Ansatte i NAV er også i målgruppen. Ledere oppfordres til å delta. Det er i tillegg ønskelig med deltakelse av erfaringsmedarbeidere og brukerrepresentanter. Samarbeidspartnere innen TSB og psykisk helsevern er også velkommen.

  Nettverkssamlingen arrangeres i Trondheim 5. september og i Orkland 17. oktober, for å redusere reiseavstand. Programmet for samlingene er likt. Ved stor deltakelse på et sted kan det, på grunn av begrensninger i romstørrelse, skje at vi må tilby plass der det er ledig.

  (Foto: Colourbox.com)
 • Deltakeravgift
  Samlingen er gratis og inneholder «dagpakke» bestående av kaffe/the, pausemat og lunsj på hotellet. Reiseutgifter og ev. behov for overnatting fra kvelden før, må dekkes av kommunene.

  Nettverkssamlingen er gratis, men dersom du er påmeldt og ikke melder fra om at du ikke vil møte, vil du bli fakturert med kr. 720,- (Kostnad dagpakke).