Fagdager om ROP, bolig og tjenester i 2023 - dag 3

Samling fagdag rop bolig tjenester
Statsforvalteren i Rogaland, NAPHA, A–larm, Stavanger og Time kommuner, inviterer til den 3. fagdagen om ROP, bolig og tjeneste. Tema for dagen er nabolagsarbeid, Nimby (Not in my backyard).
Dette lærer du om

Denne gangen setter vi søkelys på planlegging og etablering av boliger til mennesker med rusavhengighet.

Hvilke nabolag og samfunn ønsker vi? og hvordan kan vi få til sosial bærekraftig planlegging, som ivaretar alle parter som involveres når boliger til mennesker med rusavhengighet skal etableres.

Det er plass til 80 personer. Ved stor pågang vil Statsforvalteren gjøre en prioritering, slik at flest mulig arbeidsteder er representert. 

Påmelding er bindende. Manglende oppmøte blir belastet med kr 350,-.

Forbehold om endringer i programmet.

 • torsdag
  26. okt
  Kl: 09:00 - 15:00
  Sted: Gaffel & Karaffel
 • Arrangør
  Statsforvalteren i Rogaland, i samarbeid med Napha, A – larm, Stavanger og Time kommuner
 • Målgrupper
  Politikere, ansatte i kommunen, andre tjenesteytere og arkitekter