Krisekonferansen 2023: Livreddende helsehjelp er mer enn hjerte- og lungeredning – hvem gjør hva ved intoks?

Konferanse konferanse selvmordsforebygging selvmord selvskading
Sykehuset Innlandet inviterer sammen med Statsforvalteren
i Innlandet til Krisekonferansen 2023 med temaet: Livreddende helsehjelp er mer enn hjerte- og lungeredning – hvem gjør hva ved intoks?
Dette lærer du om
 • Å be om hjelp – opplevelser med å være selvmordstruet
 • Den unge pasienten – første gangs intoks
 • Pasientforløp intoks – risikofylte overganger
 • Hvordan kan vi forstå gjentagende selvmordsrisiko og
  selvskading
 • Samhandling om sikkerhetsplan
 • Gå utenom - den eksistensielle samtalen en utfordring?
 • Nasjonal faglig retningslinje for forebygging av selvmord
  i psykisk helsevern / tverrfaglig spesialisert rusbehandling
 • Regional veileder: Ivaretakelse av pasienter i somatiske
  enheter etter selvskading og selvmordsforsøk
 • Funn fra nasjonal studie: Ekstrem selvskading
 • Hva kan vi gjøre nå? Inn i krisen


Fullstendig program finner du her: Krisekonferansen 2023

 • tirsdag
  14. nov
  Kl: 08:30 - 16:00
  Sted: Quality Hotel Strand Gjøvik
 • Arrangør
  Sykehuset Innlandet, ved DPS Gjøvik, i samarbeid med
  Statsforvalteren i Innlandet.
 • Målgrupper
  Ansatte i kommuner, NAV, spesialisthelsetjenesten, politiet, kompetansesentre, utdanningsinsitusjoner (ansatte og studenter), brukerog pårørendeorganisasjoner, avtalespesialister og andre som er opptatt av temaet.
 • Deltakeravgift
  kr. 450,- (inkl. enkel lunsjbuffet)

Praktisk informasjon

Kontakt

ingunn.thomassen.berg@sykehuset-innlandet.no (90 65 47 16)