Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid www.napha.no

NAPHA-nytt uke 43, 2023

Siste nytt

Marion Celius
– Man må jobbe systematisk for å få opptrappingsmidler over i varig drift Praksiseksempel. – Det er viktig at spørsmål rundt opptrappingsmidler er forankret i det øverste ledernivået gjennom helse- og omsorgssjef eller kommunalsjef
Folk som jobber sammen
Kommuner kan nå søke om tilskuddsmidler til kommunalt rusarbeid for 2024 Nyhet. Tilskuddsordningen skal bidra til bedre livskvalitet, mestring og mulighet for en aktiv og meningsfull tilværelse.
Tre barn som løper
Ny nasjonal veileder for psykisk helsearbeid for barn og unge Nyhet. Formålet med veilederen er å bidra til at kommuner ivaretar barn og unge mellom 0-25 år med psykiske plager og deres familier.
Mann som smiler
Den nye fidelityskalaen for FACT er klar Nyhet. Fidelityskalaen er en modelltrofasthetsvurdering som brukes til å sjekke om det enkelte FACT-team jobber i tråd med behandlingsmodellen.