Recoveryverksted som behandling i psykisk helsevern

Recoveryverksted som behandling i psykisk helsevern

Praksiseksempel - Fagartikkel / Publisert: 03. november 2023.   Endret: 06. november 2023

Medikamentfri behandling ved Universitetsssykehuset i Nord-Norge har hatt recoveryverksted som en viktig del av tilbudet siden 2017. Fire ganger i uka setter ansatte og pasienter recoveryprosessen i fokus gjennom selvvalgte tema.

Gruppe holder hender

SAMTALE OG REFLEKSJON: Språkbruken i Recoveryverkstedet er i liten grad preget av ord og begreper knyttet til sykdom og symptomer [4], men er heller preget av alminnelige ord og begreper som kan knyttes til hverdagslivet og det allmennmenneskelige (Illustrasjonsfoto: www.colourbox.com)

SAMTALE OG REFLEKSJON: Spr&ar...
ARTIKKELFORFATTER: Tore Ødegård er sykepleier og fagutvikler ved Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN) (FOTO: Per Halvorsen).
NAPHA om dette eksemplet fra praksisfeltet

Dagens spesialisthelsetjeneste befinner seg i skvis mellom det å fastholde medisinske modeller for psykiske lidelser og det å gi normalisering og ressursorientering en større  plass .

Recovery løftes frem som et sentralt perspektiv for fremtidens psykiske helsetjenester, både nasjonalt og internasjonalt. Likevel er det mye som tyder på recoveryorienterte praksiser i i liten grad har fått fotfeste.

Praksiseksemplet om recoveryverkstedet ved UNN viser at det er fullt mulig å gi et recoveryorientert tilbud innen det psykiske helsevernet.

 

Medikamentfritt behandlingstilbud ved UNN HF i Tromsø
  • Seks sengeplasser for pasienter over 18 år,
  • som ønsker et medikamentfritt behandlingstilbud og trenger hjelp til nedtrapping av psykofarmaka.
  • Pasienter med psykose og bipolare lidelser prioriteres.
  • Kun frivillige innleggelser.
  • Behandlingsforløp med individuell varighet. Vanligvis er pasientene innlagt fire til seks ganger i året og en til tre uker hver gang.
  • Recoveryperspektivet og relasjons- og nettverksperspektivet ligger til grunn for behandlingstilbudet.
  • Ukeprogram består av ulike gruppebehandlingstilbud: Recoveryverkstedet x4, fysisk aktivitet x3, kunstterapigruppe x1, recovery gjennom musikk x1 og mindfulness-øvelse x5.
  • Ansatte og pasienter ved MFBT deltar på gruppetilbudene på likest mulig måte.
  • Mange av temaene er allmennmenneskelige og relevante uavhengig om det man plages med kan kategoriseres som psykisk lidelse eller ikke.

Mer om

praksiseksempler fagartikler recovery recoveryorienterte.tjenester recoveryverksted medikamentfri.behandling spesialisthelsetjenesten tromsø troms.og.finnmark region.nord

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen