Psykt stort potensial for arbeidsinkludering

Psykt stort potensial for arbeidsinkludering

Kronikk / Publisert: 07. november 2023.   Endret: 07. november 2023

Jeg er prosjektleder for jobb og studiestøtte ved Fontenehus Norge, og mener vi bør opprette en aktivitets- og støttelinje, og en arbeidsgiverlinje for å bedre hjelpe de som sliter psykisk inn i arbeidslivet.

Pål Klethagen

Pål Klethagen, prosjektleder for jobb- og studiestøtte ved Fontenehus Norge. (Foto: Håvard Paulsen)

Pål Klethagen, prosjekt...
Pål Klethagen

Pål Klethagen er prosjektleder for jobb- og studiestøtte ved Fontenehus Norge. Klethagen er økonom og sosiolog, og har jobbet 14 år med organisasjonsutvikling ved Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) - OsloMet. Han har forsket på arbeidsinkludering og drevet en etter- og videreutdanning innen organisasjon og ledelse. (Kilde: Fontenehus.no).

Fontenehus Norge er fontenehusenes samarbeidsorganisasjon og jobber for at fontenehus skal bli et landsomfattende tilbud som hjelper mennesker som sliter psykisk til å inkludere seg i studie-, arbeids- og samfunnsliv. Fontenehus Norge jobber for å sikre kvalitet og økonomisk forutsigbarhet for eksisterende fontenehus, og opprettelse av flere. (Kilde: Fontenehus.no)

Det er forfatteren, og ikke nødvendigvis NAPHA som står for ytringene i kronikken. 

Mer om

kronikk arbeid.og.psykisk.helse fontenehus

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen