Etikk og brukermedvirkning i forskning og fagutvikling

Digitalt Webinar brukermedvirkning i forskning
Informert, frivillig og skriftlig samtykke - hva innebærer det? Samtykkekompetansen kan også endre seg underveis i et forskningsprosjekt. Hva gjør vi da? Webinaret presenterer også ny innsikt fra EU-prosjektet PRO-Ethics.
Dette lærer du om

Etikk og brukermedvirkning i FoU-forskning på sårbare grupper.

Anilu Nauni (Forskningsrådet) vil snakke om EU-prosjektet PRO-Ethics og Sverre Berg (AFS) vil snakke om samtykkekompetanse. 

Webinaret vil inneholde foredrag, gruppearbeid og diskusjon i plenum. 

 • Dag 1
  23. nov
  Kl: 12:00 - 14:00
  Sted: Digitalt
 • Program og foredragsholdere, dag 1

  Program for torsdag 23. november

  Foredragsholdere

  Anila Nauni, seniorrådgiver i Forskningsrådet
  -PRO-Ethics har akkurat gjennomført sin sluttkonferanse i Paris, og et sluttprodukt foreligger til inspirasjon og deling/ta i bruk. Jeg vil ta utgangspunkt i dette ifm presentasjonen.
  Sverre Bergh, forskningsleder ved AFS - Forskningssenter for aldersrelatert funksjonssvikt og sykdom
  -Hovedregelen for å delta i forskning er at deltakeren gir et informert, frivillig og skriftlig samtykke. Men hva betyr det, og hvordan kan vi sikre oss at deltakerne får mulighet til å avgi nettopp det?
  Hva så med personer som grunnet sykdom har nedsatt kognitiv funksjon, hvordan påvirker det evnen til å samtykke og hva er muligheten for forskning da?

  Vi kan også tenke oss at samtykkekompetansen endrer seg underveis i et forskningsprosjekt, hvordan skal vi legge til rette for det i forskningen?"
 • Arrangør
  Arbeidsutvalg: Nettverk for brukermedvirkning i forskning og fagutvikling. https://kbtkompetanse.no/presentasjon-av-arbeidsutvalget/
 • Målgrupper
  Forskere og brukermedvirkere
 • Deltakeravgift
  Gratis