Mange kommuner mangler tilbud om samtaleterapi for rusavhengige

Mange kommuner mangler tilbud om samtaleterapi for rusavhengige

Kronikk / Publisert: 20. desember 2023.   Endret: 20. desember 2023

Det er en bekymringsfull utvikling at samtaleterapi flytter seg fra det kommunale til spesialisthelsetjenesten, skriver Laurence Fremstad i denne kronikken. Mange rusavhengige får ikke denne typen psykisk helsehjelp som de kunne hatt nytte av, mener hun.

samtale

AKTUELT: Når samtaleterapi forsvinner fra kommunale tilbud og konsentreres i spesialisthelsetjenesten, gjøres de på samme tid utilgjengelige for majoriteten av pasientgruppen, skriver Laurence Fremstad erfaringskonsulent i Oslo kommune. (Ill.foto: colourbox.com)

AKTUELT: Når samtaleter...
KRONIKKFORFATTER: Laurence Fremstad er erfaringskonsulent ved Arbeidsrettet rusbehandlingsseksjon i Oslo kommune. (FOTO: Privat)

Mer om

psykisk.helsearbeid rusproblem.og.psykisk.lidelse rus.og.psykisk.helse god.hjelp.i.et.brukerperspektiv kronikk

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen