WAPR-konferansen 2024: Språk og makt

Fysisk Konferanse
Språket og ordene vi bruker kan fremme forståelse, håp og verdighet – MEN det kan også skape avstand, pessimisme og frykt. Hvilke ord og begreper bør vi ikke bruke og hvordan kan vi finne et godt språk for å snakke om psykiske utfordringer. Dette gjelder både i journaler og epikriser, i medieoppslag og i den daglige dialogen mellom hjelpere og de som mottar psykisk helsehjelp.
Dette lærer du om

For å belyse temaet på årets konferanse arrangørene invitert personer med egenerfaring, med pårørendeerfaringer og fagpersoner.

 • Erfaringskonsulentene Solveig Bartun Rob, Thorbjørn Mohn-Haugen og Renate Stenstrøm vil holde innlegg.
 • Det samme vil forfatteren Olaug Nilssen, som blant annet har skrevet romanen «Tung tids tale» og den nye «Uønska åtferd».  
 • Michaela Amering vil dele erfaringer fra Østerrike med trialoggrupper, en metode der personer med egenerfaring, pårørendeerfaring og fagfolk samtaler på en likeverdig måte.
 • Marit Borg vil orientere om den australske Recovery Oriented Language Guide, som nå er oversatt til norsk, og vi vil få høre om hvordan Bergen kommune arbeider med å forbedre muntlig og skriftlig kommunikasjon ved Anne Turid Nygaard og Lill Susann Ynnesdal Haugen.

Dagen vil avsluttes med en workshop.

Fullstendig program med påmelding følger på nyåret.

 • fredag
  7. Juni
  Kl: 08:30 - 15:15
  Sted: Tabernaklet, Marken, Bergen
 • Arrangør
  WAPR Norge og Senter for psykisk helse og rus (SFPR), Universitetet i Sørøst-Norge i samarbeid med Kunst Kultur og Psykisk Helse Bergen Kommune.
 • Målgrupper
  Alle interesserte.