Pil tilbake Kurs og konferanser
17. April  -  18. April
Konferanse

Konferansen: Ny tid – nye løsninger – Om å lytte til og ta i bruk brukernes erfaringer

Fysisk Konferanse konferanse brukererfaringer fremtidens helsetjenester innovative løsninger
Konferansen vil adressere de voksende utfordringene i dagens og fremtidens helsetjenester. Behovet for nye og innovative løsninger er stort. Vi vil spesielt fremheve mulighetene som oppstår gjennom forbedret samarbeid og samskaping mellom brukere, helsepersonell og ledere.
Dette lærer du om
 • «Et samfunn i endring»
 • «En tjeneste i endring»
 • «Pasient- og brukerrollen i endring»
 • Samskapte forløp - Hva forteller forskningen oss, hvordan kan den
  hjelpe oss videre?
 • Helsepersonellkommisjonens anbefalinger – hva er spørsmålet og
  hva er svaret?
 • Look to Denmark - Hvordan lykkes med samskaping?
 • Hvordan legge til rette for recoveryorienterte tjenester?
 • Organisering av frivillighet
 • «Pårørende som erfaringskonsulenter i demensomsorgen»
 • Prosjektet «Bruk brukeren»

16. april arrangeres det også en nettverksmiddag kl. 19.00-22.00.

 • onsdag
  17. April
  Kl: 10:00 - 15:00
  Sted:  Scandic Dyreparken, Kristiansand 
 • Arrangør
  Fakultet for helse- og idrettsvitenskap, Universitetet i Agder
 • Målgrupper
  Erfaringsmedarbeidere, brukerrepresentanter, ledere og fagpersoner som arbeider i helse-, sosial- og velferdstjenestene, ansatte, undervisere og ledere i utdanningsinstitusjoner samt personer som arbeider i ulike organisasjoner.