Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid www.napha.no

NAPHA-nytt uke 5, 2024

Siste nytt

FRILUFT (4014 x 2925)
Friluftslivets effekt på psykisk helse er sentralt tema på Camp Villmark Konferanse. En egen dag er viet friluftsliv og psykisk helse det tiende året Camp Villmark arrangeres.
Solstad og Karlsen
– Helsepersonell må anmelde personer som truer eller utøver vold, uavhengig av personens helsetilstand Praksiseksempel. Det er hovedbudskapet fra Thomas Solstad, politibetjent ved Seksjon for etterretning og forebyggende på Tromsø politistasjon.
Team
Nasjonal konferanse for FACT ung i september Nyhet. På den nasjonale FACT ung-konferansen vil du få oppdatert kunnskap om status for satsingen i Norge, og lære mer om nytten av modellen.