Sosial recovery-konferansen 2024

Fysisk Nasjonalt Konferanse konferanse recovery sosial recovery medborgerskap
Hvor står recoveryperspektivet? Har tjenestene rammer som muliggjør sosial recovery?
Dette lærer du om

I år er det 20 år siden rusreformen kom, og under konferansen rettes det derfor ekstra oppmerksomhet mot disse spørsmålene: Hvor står recoveryperspektivet? Har tjenestene rammer som muliggjør sosial recovery?

Program:

Klokken 08.30 – 09.00: Registrering
Kom og få deg en kopp kaffe og finn deg en god plass for dagen.

Klokken 09.00 – 09.25: Velkommen
Musikkinnslag. Programlederne Pål Berger og Silje Tara Skram åpner dagen.

Klokken 09.25 – 10.15: Trussel, makt og mening
Tore Dag Bøe, professor ved Institutt for psykososial helse ved Universitetet i Agder. Trussel, makt og mening – rammeverket utforsker menneskelig smerte, opplevelser og væremåter i en relasjonell, sosial og samfunnsmessig kontekts, fremfor som symptomer og diagnoser.

Klokken 10.15 – 10.30: Pause
Slapp av sammen med kollegaer og bekjente.

Klokken 10.30 – 11.15: Flere veier til recovery
Trond Aarre, psykiater og fagsjef i Helse Førde, i samtale med Pål Berger, erfaringskonsulent og prosjektleder i Blå Kors.

Klokken 11.15 – 11.30: Helsefellesskapet?
Hva jobber tjenestemodellgruppen rus- og psykisk helse i Helsefellesskapet med?

Klokken 11.30 – 12.30: Lunsj
Lunsj er alltid godt.

Klokken 12.30 – 13.00: Viking fotballklubbs nye samfunnsavdeling
Svein Helge L og Silje Tara Skram – om samhandling på tvers.

Klokken 13.00 –13.45: Opptrappingsplanen
Aasa Kvia og Linda Hetland Petersen, begge off. phd-stipendiater ved UiS, ansatt i Mestringsenheten i Sandnes. De savner recovery, menneskerettigheter og medborgerskap i retningslinjene fra myndighetene.

Klokken 13.45 – 14.00: Pause
Slapp av sammen med kollegaer og bekjente.

Klokken 14.00 – 15.00: Hvordan samarbeide om recoveryprosesser og hvordan vi posisjonerer oss som profesjonelle hjelpere i samarbeid
Anna-Sabina Soggiu fra KORUS Oslo er aktuell med boken "Vi fattigfolk", men hun har også nylig ferdigstilt sin doktoravhandling hvor hun har forsket på tjenester til ungdom med rus- og psykisk helseutfordringer.

Klokken 15.00 – 15.30: Oppsummering av dagen
Innledere deltar i en debatt om hvor sosial recovery står i dag.

 • torsdag
  18. April
  Kl: 08:30 - 15:30
  Sted: Fredheim Arena i Sandnes
 • Arrangør
  Konferansen arrangeres av kompetansenettverk for sosial recovery i sør-Rogaland, som er en videreføring av KS-læringsnettverk. Styringsgruppen i nettverket består av representanter fra KORUS Stavanger, Hå kommune, Nav Rogaland, Blå Kors Steg for Steg, Sandnes kommune, Jæren Recovery College og Helse Stavanger.
 • Målgrupper
  Ansatte og ledere i helsetjenester, pasienter, brukere og innbyggere
 • Deltakeravgift
  Deltagelse koster 500 kroner for ansatte og er gratis for inntil fem pasienter, pårørende, innbyggere og brukere per organisasjon.

Praktisk informasjon

Kontakt

Inger Eide Robertson, KORUS Stavanger
epost: inger.eide.robertson@sus.no
tlf: 971 42 967