Pil tilbake Kurs og konferanser
6. Mai  -  8. Mai
Illustrasjonsbilde: Karl Johans Gate, Oslo. Foto: www.colourbox.com

Traumebehandlingskonferansen 2024

Fysisk Nasjonalt Konferanse konferanse traumer traumebehandling
Traumefeltet er i rask utvikling. Vi får stadig mer kunnskap om effekten av traumer og virksomme behandlingstilnærminger.
Dette lærer du om

Målet for konferansen er å presentere kliniske implikasjoner av ny, forskningsbasert kunnskap, slik at denne kunnskapen kan komme pasienter til gode. Tema for konferansen i 2024 er arbeid med kompleksitet.

Gjennom forelesninger og workshops med anerkjente forskere og forelesere, vil vi blant annet gå i dybden på behandling av pasienter med komplekse vansker, somatiske plager hos traumeutsatte pasienter og diagnosekriterier i ICD-11. Vi vil ha forelesninger rettet spesifikt mot barn og voksne, og på tvers av aldersgrupper.

 

 • Dag 1
  6. Mai
  Kl: 09:00 - 16:15
  Sted: Thon hotell Storo, Oslo
 • Program og foredragsholdere, dag 1

  Program for mandag 6. mai

  Dag 1: Hvordan møte komplekse og sammensatte vansker? Foreløpig program for Traumebehandlingskonferansen mandag 6. mai. Endringer kan forekomme.

  09.00 Registrering og kaffe

  10.00 Åpning

  10.30 Barn og unges smertefulle erfaringer v/Synne Stensland, NKVTS

  11.15-11.30 Pause

  11.30 Behandling av smerter relatert til traumer og PTSD v/Silje Reme, Psykologisk institutt, UiO

  12.15-13.15 Lunsj
  _____________________________

  13.15-15.00 Parallellsesjoner

  Parallell 1
  13.15 Æresrelatert vold mot unge v/ Lill Marie Tollerud, RVTS Øst

  14.00-14.15 Pause

  14.15 Hypnose – en nyttig ferdighet i traumebehandling? v/Helene Helgeland, Oslo universitetssykehus 

  Parallell 2
  13.15 Ferdig snakka! Praktiske erfaringer med traumebehandling og klinisk forskning i ruspoliklinikk. v/Eli Kristine Fiksdal Abel og Aurora Brun, Oslo universitetssykehus

  14.00-14.15 Pause

  14.15 Erfaringer fra implementering av intensiv behandling for PTSD i poliklinikk v/Trude Brynhildsvoll Auren og Julie Rendum Klæth, Regional enhet for traumebehandling ved Nidaros DPS, St. Olavs Hospital.
  _____________________________


  15.00-15.30 Felles pause

  15.30 ICD-11: Nye kriterier for PTSD og K-PTSD. Hvilke konsekvenser har det for diagnostisering og behandling? v/Kristina Bondjers, NKVTS

  16.15 Vi avslutter

  17.30 Sosial samling på Nydalen bryggeri, med mulighet for å vinne billett til neste års konferanse!

  Foredragsholdere

 • Dag 2
  7. Mai
  Kl: 08:00 - 15:00
  Sted: Thon hotell Storo, Oslo
 • Program og foredragsholdere, dag 2

  Program for tirsdag 7. mai

  Dag 2: Hvordan møte komplekse og sammensatte vansker? Foreløpig program for Traumebehandlingskonferansen tirsdag 7. mai. Endringer kan forekomme.

  08.00 Registrering og kaffe

  09.00 Morgenstrekk

  09.15 Working with complexity in PTSD v/Sharif El-Leithy, Traumatic Stress Service, London, England 

  10.00-10.15 Pause

  10.15 Treatment of Pediatric PTSD: What about comorbidity? v/Sean Perrin, Universitetet i Lund, Sverige

  11.00-12.00 Lunsj
  _____________________________

  12.00-13.45 Parallellsesjoner

  Parallell 1
  12.00 MST-CAN for barn utsatt for vold og omsorgssvikt v/Dagfinn Mørkrid Thøgersen, NUBU og Charlotte Styren, Bufetat

  12.45-13.00 Pause

  13.00 Med psykologen i lomma – kan en app gjøre behandlingen mer tilgjengelig? v/Marianne S. Birkeland, NKVTS og Lise Tveter, Drammen BUP/NKVTS

  Parallell 2
  12.00 Rask psykisk helsehjelp, Øygarden kommune v/Kyrre Dyregrov og Gro Berge, kommunepsykologer

  12.45-13.00 Pause

  13.00 Blomster og steiner – erfaringer fra Narrativ eksponeringsterapi med traumatiserte flyktninger v/Håkon Stenmark, RVTS Midt 
  _____________________________

  13.45-14.15 Felles pause 

  14.15 Hvem skal trøste Knøttet? Ivaretakelse i traumebehandling v/Psykologpesialister ​Marie Haavik og Siri Toven i samtale med Mathilde Endsjø (NKVTS)

  15.00 Takk for i år!

  Foredragsholdere

 • Dag 3
  8. Mai
  Kl: 09:00 - 15:00
  Sted: Thon hotell Storo, Oslo
 • Program og foredragsholdere, dag 3

  Program for onsdag 8. mai

  Her er program for Workshop-dagen på Traumebehandlingskonferansen 8. mai, 2024. Workshop-dagen krever egen påmelding og det er et begrenset antall plasser.

  Working with complexity in PTSD

  Kl. 09-15

  Dr. Sharif El-Leithy, Traumatic Stress Service, London, England. 

  Dr. Sharif El-Leithy er klinisk psykolog og har lang erfaring med behandling av, og forskning på PTSD. I 2022 utga han boka «Treating complexity in PTSD: A cognitive therapy approach» sammen med Dr. Hannah Murray. Workshopen vil basere seg på innhold fra boka. Boka er en praktisk behandlingsmanual for å hjelpe klinikere med å overvinne hindringer i PTSD-behandlingen og fremme terapiferdigheter.
  _____________________________

  EMDR-behandling ved samtidig rus og PTSD

  Kl. 09-15

  Workshopen ledes av psykologspesialist Anne Kathrine Wisløff Nysæter, psykolog Marit Halvorsen, spesialsykepleier Stine Dyste Bjelland og psykologspesialist Beata Haugberg. Alle er ansatt i Seksjon rus- og avhengighetspoliklinikker i Oslo universitetssykehus. 

  Rusmidler omfatter alkohol, vanedannende legemidler og illegale rusmidler (narkotika). Rusmiddelbruk er todelt; selv om mange har et positivt forhold til det er det like fullt et folkehelseproblem som kan gi betydelige sosiale, juridiske, psykiske og somatiske problemer. Folkehelseinstituttet anslår at alkoholbrukslidelser alene rammer 175 000-350 000 nordmenn. Rusmiddellidelser opptrer svært ofte sammen med psykiske lidelser og man antar at forekomsten av traumelidelser er opp mot 50 % hos pasienter i spesialisthelsetjenestebehandling. Det er derfor stor sjanse for at du som jobber i dette feltet vil møte mange pasienter med samtidig traume- og ruslidelse. Vi ønsker i denne workshopen å formidle både forskning og egne erfaringer omkring dette, og forhåpentlig gi deltagerne større forståelse for kompleksiteten og mer trygghet i møte med denne pasientgruppen. Vi ønsker også å formidle en god dose optimisme og håp – det er det grunn til!

  Temaer vi vil berøre:
  Hvorfor bruker pasienten min rusmidler?
  Samspill mellom avhengighet og traumer. Hvordan virker de ulike rusmidlene på traumesymptomene? Hvordan kan vi snakke om det?
  Kan man utrede og igangsette terapi når pasienten bruker rusmidler?
  Hva slags behandling er virksom?
  Er det risikabelt? Er det situasjoner der man ikke bør starte traumeterapi?
  Hvordan bruker vi EMDR?
  Ruspåvirkning og EMDR
  Demonstrasjoner og kliniske eksempler.
  Foredragsholderne er erfarne terapeuter med ulik fagbakgrunn. De jobber med ulike pasientgrupper og dekker store deler av den heterogene gruppen pasienter med rus- og traumelidelser er. Det betyr at workshopen er like relevant for deg som jobber med en tyveåring med skadelig bruk av alkohol eller GHB, til deg som jobber med pasienter med avhengighet til opioider, og som også kanskje er i legemiddelassistert rehabilitering. Avhengighet favner bredere enn rus og vi mener at temaet også har overføringsverdi til for eksempel overforbruk av spill.

  _____________________________


  Treatment of PTSD and comorbid conditions in children

  Kl. 09-12 (NB! halv dag)

  Sean Perrin, Universitetet i Lund.

  The workshop will help clinicians develop skills in the following areas:

  Assessment of psychiatric and psychosocial comorbidity
  Developing individualized formulations and treatment care plans that take account of comorbidity
  Identifying individual interventions and supplementary treatment packages to address both PTSD and comorbidities (as needed).
  The workshop will involve a mix of didactic presentations, case examples from the workshop leader, and discussion of cases identified by the workshop participants. The treatment approach discussed by the workshop leader will be cognitive behavioral in nature, but where possible and appropriate will involve discussion of other psychotherapeutic and pharmacological approaches.

  Foredragsholdere

 • Arrangør
  Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS)
 • Målgrupper
  Alle som er interessert i kunnskapsbasert behandling av barn og voksne som har vært utsatt for traumer.
 • Deltakeravgift
  Early bird-konferansebillett (begge dager): kr. 2 000 (Må kjøpes før 8. mars)
  Dag 1: kr. 1 500
  Dag 2: kr. 1 500

Praktisk informasjon

Kontakt

Kristin Eliassen
Prosjektkoordinator, NKVTS
Epost: kristin.eliassen@nkvts.no