Namsos: Nettverkssamlinger for rus- og psykisk helsearbeid i Trøndelag 2024

Fysisk Samling
Statsforvalteren, KORUS, NAPHA, KBT, RVTS og brukerorganisasjonene Mental Helse, LPP og FHN inviterer til nettverkssamlinger i 2024.
Dette lærer du om

Tema for nettverkssamlingene:

 • Pårørende som ressurs.
 • Rettigheter og ev. behov for egen hjelp.
 • Kommunenes arbeid med forebygging av vold og overgrep
 • Opptrappingsplanen for psykisk helse- forebygging
 • Rus og forebygging
 • tirsdag
  4. Juni
  Kl: 09:00 - 15:30
  Sted: Namsos, Scandic Rock City Namsos
 • Arrangør
  Statsforvalteren, KORUS, NAPHA, KBT, RVTS og brukerorganisasjonene Mental Helse, LPP og FHN.
 • Målgrupper
  Ansatte i kommunene som har ansvar for og jobber med mennesker med psykiske lidelser og rusutfordringer. Ansatte i NAV. Ledere oppfordres til å delta. Erfaringsmedarbeidere og brukerrepresentanter. Samarbeidspartnere i spesialisthelsetjenesten.
 • Deltakeravgift
  Nettverkssamlingen er gratis, men dersom du er påmeldt og ikke melder fra om at du ikke vil møte, vil du bli fakturert med kr. 800,- (Kostnad dagpakke).