Om NAPHA

NAPHA er et nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid for voksne i kommunene. Vi er en avdeling i NTNU Samfunnsforskning, og jobber på oppdrag fra Helsedirektoratet. Vi jobber for at mennesker med psykiske og sosialt relaterte problemer over hele landet skal få hjelp og behandling fra kunnskapsbaserte og samhandlende tjenester, der de bor. Vår visjon er: Sammen styrker vi psykisk helsearbeid.

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen