Om NAPHA

NAPHA er et nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid for voksne i kommunene. Vi er en avdeling i NTNU Samfunnsforskning og jobber på oppdrag fra Helsedirektoratet. Vi jobber for at mennesker med psykiske og sosialt relaterte lidelser og problemer over hele landet skal få hjelp og behandling fra kunnskapsbaserte og samhandlende tjenester der de bor.

Vi er en avdeling i NTNU samfunnsforskning, og vi jobber på oppdrag fra Helsedirektoratet.

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen