Rekordmange fra kommunene på NAPHAs forskningskonferanse

Rekordmange fra kommunene på NAPHAs forskningskonferanse

Forskningskonferanse i Tr.heim / Publisert: 03. oktober 2019.   Endret: 03. oktober 2019

For 8. gang arrangerer NAPHA konferanse for å styrke forskning på kommunale tjenester. Pakkeforløp innen psykisk helse og rus står på programmet.

Petter Bugge, prosjektleder, Oslo Universitetssykehus

PAKKEFORLØP IMPLEMENTERES: Blir det en svøpe eller en velsignelse? spør Petter Bugge fra Oslo Universitetssykehus i sitt foredrag. (FOTO: Ragnhild Krogvig Karlsen/NAPHA)

PAKKEFORLØP IMPLEMENTE...
INTERESSERT I PAKKEFORLØP-IMPLEMENTERINGEN: Konferansedeltakere fra bl.a. Ringerike kommune. (FOTO: Ragnhild Krogvig Karlsen/NAPHA).
Forskningskonferanse i Trondheim: «Pakkeforløp – kunnskapsbehov og kommunalt evalueringsarbeid»

Tid: Foregår i Trondheim, 2.-3. oktober 2019

Arrangører: Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA), Kompetansesenter for Brukererfaring og Tjenesteutvikling (KBT), Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse (NROP), Rådet for psykisk helse, Helseetaten i Oslo kommune, Asker kommune og Universitetet i Sørøst-Norge.

Målgruppe: Ledere og fagfolk i psykisk helse- og rustjenester i kommunene – som jobber med å utvikle det faglige grunnlaget for å skape bedre tjenester for personer med rusproblemer og psykiske lidelser. I tillegg kan konferansen også være relevant for forskningsinstitusjonene, universitet- og høgskolesektoren, bruker- og frivillige organisasjoner, samt kompetansemiljøer.

Mer om

nyheter forskning pakkeforløp konferanser

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen