Publisert: 03. oktober 2017.   Endret: 04. oktober 2017
Anne Landheim og Stian Reinertsen, forskningskonferanse 2017

INVITERER: Anne Landheim (NROP) og Stian Reinertsen (NAPHA) (og resten av arbeidsgruppen som ikke er på bildet) åpner dørene til en todagers forskningskonferanse i Trondheim. Kommunene skal både involvere seg i forskning og ta i bruk mer av kunnskapen som allerede finnes. Konferansen skal gi noen svar på hvordan.

Bli bedre til å ta i bruk ny kunnskap

Bli bedre til å ta i bruk ny kunnskap

Hvordan hente inn og ta i bruk kunnskap som kan gjøre psykisk helse- og rustjenestene best mulig? Forskere og fagutviklere møtes på konferanse om utvikling og implementering av ny og eksisterende kunnskap i psykisk helsearbeid.

Forskningskonferanse i Trondheim 3.-4. oktober 2017

Tema:

Arrangør: Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA), Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse (NROP), Kompetansesenter for Brukererfaring og Tjenesteutvikling ( KBT Midt-Norge), Høgskolen i Sørøst-Norge og Asker kommune.

Mer om

forskning implementering

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen