Publisert: 25. august 2017.   Endret: 28. august 2017
Stian Reinertsen, Trondheim, 25.8.17

LÆR MER OM Å SETTE I GANG FORSKNING: Stian Reinertsen, faglig rådgiver i NAPHA, oppfordrer kommunene til å søke forskningsmidler. I september inviterer han, sammen med en større arbeidsgruppe, til konferanse om å sette i gang forskning i og på kommunene.

Kommuner, søk midler til forskning og innovasjon!

Kommuner, søk midler til forskning og innovasjon!

Forskning som utvikler psykisk helse og rusarbeidet i kommunene, kan få midler gjennom FORKOMMUNE. 6. september er neste søknadsfrist.

Mer om

forskning søknadsfrister utlysninger kvalitetsarbeid nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen