Koronakrisen og psykisk helsearbeid

Publisert: 16. mars 2020.   Endret: 06. mai 2022

Denne siden er under oppdatering

Illustrasjonsbilde av koronavirus

PSYKISK HELSEARBEID UNDER PANDEMIEN: Covid-19-pandemien og tiltakene for å stoppe spredning av viruset fikk konsekvenser for hvordan opprettholde og skape et godt kommunalt tjenestetilbud til befolkningen med psykisk helse og rusutfordringer. På denne temasiden har NAPHA jevnlig oppdatert informasjon til nytte for  håndteringen og snuoperasjonene tjenestene måtte gjøre i perioden . Her finner du også stoff som kan være nyttig nå etter lettelsene i restriksjonene og gjenåpningen av samfunnet. Nå vil vi etterhvert se hva pandemien har lært oss. 

Fagstoff om: Koronakrisen og psykisk helsearbeid
  • Sist publiserte (62)
  • Nyheter (52)
  • Praksiseksempler (10)
  • Brukererfaringer (3)
  • Aktuelle nettsteder (2)
  • Blogg (1)