10 kommuner skal få til viktig endring

10 kommuner skal få til viktig endring

KS Læringsnettverk i dag / Publisert: 06. september 2017.   Endret: 07. september 2017

Et nytt læringsnettverk om psykisk helse og rus for kommunene fikk tirsdag luft under vingene på Gardermoen. Nå styres det mot et bedre samarbeid, der pasienten selv skal involveres sterkere.

Vegard Høgli (Kommuneoverlege i Skien) og Lotta Såfjell - KS Læringsnettverk 5.-6.september,2017

UTVIKLINGEN STARTER NÅ: -Vi må snakke sammen, sette oss ned med NAV, spesialist og bruker, for å arbeide frem gode løsninger og tjenester, sier kommuneoverlege Vegard Høgli, til napha.no. Her i samtale med Lotta Sjåfjell (rådgiver i KS) på scenen under KS Læringsnettverk samling på Gardermoen. (FOTO: Tommy Halvorsen)

UTVIKLINGEN STARTER NÅ:...
KS Læringsnettverk 5.-6. september, 2017 - Gardermoen
  • Den første av i alt fire samlinger i KS læringsnettverk – psykisk helse og rus voksne for store og mellomstore kommuner.
  • Representanter fra 10 kommuner ulike steder i landet deltar. Spesialisthelsetjenesten ved distriktspsykiatriske sentre (DPS) og frivillige organisasjoner som Kirkens Nødhjelp mfl. er også med.
  • Målsetting: Brukerne selv skal oppleve økt kvalitet og innflytelse på tjenestene, og være sentrale i utformingen av tjenestetilbudet.
  • Visjon: Gå fra ”Hva er i veien med deg?” til ”Hva er viktig for deg”?
  • Prosjektet er en videreføring av en satsing i perioden 2014–2015, som fikk stempelet vellykket.
  • Prosjektgruppa består av representanter fra KS, Recoverykompetanse AS, KBT–Midt og NAPHA.
  • Prosjektet ledes av KS og er samarbeid mellom Helse- og omsorgsdepartementet, Helsedirektoratet og KS.
  • Gode pasientforløp psykisk helse og rus voksne er en del av en større satsing. I det samme prosjektet går det to løp i tillegg til satsingen på de voksne: ”Gode pasientforløp 2016–2019 – læringsnettverk for eldre og kronisk syke” og ”God samhandling barn og unge med psykiske vansker og rusmiddelproblemer”.
  • Viktige elementer i satsingen er å bygge samarbeidskultur og sikre systematikk i kommunikasjon og rutiner mellom enheter og nivåer i tjenestene.

 

 

BODØ - SAMHANDLING: Mette Moe, avdelingsleder ved Salten DPS, Sissel Sandnes, NAV-rådgiver i Bodø, Lena Breivik, virksomhetsleder i Bodø kommune.

Mer om

ks.læringsnettverk samhandling brukermedvirkning kvalitetsarbeid reportasjer nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen