Nasjonal konferanse for FACT ung

Digitalt Konferanse fact ung
På den digitale nasjonale FACT ung-konferansen vil du få oppdatert kunnskap om status for satsingen på tjenestemodellen i Norge, og lære mer om nytten av den.
Dette lærer du om
 • FACT ung satsingen fra Helseministeren og barne- og familieministerens perspektiv  
 • Hvorfor FACT ung er en nyttig tjenestemodell for unge med komplekse og sammensatte utfordringer 
 • Nytt om FACT ung-satsingen i Norge 
 • Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og Helsedirektoratets samarbeid om FACT ung-satsingen i Norge   
 • Hvordan FACT ung-teamene kan bidra til økt skolenærvær, aktivitet/arbeid og tilknytning til lokalsamfunnet  
 • FACT ung-teams erfaringer med å følge opp unge med oppfølging fra barnevernet  
 • Resultater fra SINTEF-rapporten «Helsehjelp til barn i barnevernet» og dens relevans for FACT ung 
 • Brukerinvolvering som en av de viktigste grunnstenene i i FACT ung 

Nærmere program kommer...

 • torsdag
  26. Sept
  Kl: 10:00 - 14:30
  Sted: Digital
 • Arrangør
  NAPHA og Nasjonalt implementeringsteam for FACT ung
 • Målgrupper
  Alle som er interessert i å lære mer om hva FACT ung er.
 • Deltakeravgift
  Gratis