Kurs og konferanser

Tema
Dato og tid
  • Fra:
  • Til:
Type
Region/Fylke
9. okt
mennesker snakkebobler farger vektor
Nasjonalt Samling brukermedvirkning forskningsrapporter

Rapportlansering: Hva fremmer godt samarbeid om brukermedvirkning? arrow right

Digitalt / fysisk
Målgruppe: Åpent for alle interesserte.
Oppstartsdato 9. okt Oppstartstidspunkt 14:30 Activity location Helsedirektoratet, Vitamineveien 4, Oslo + streaming
Det er utarbeidet en ny kunnskapsoversikt over kvalitativ forskning om brukermedvirkning i psykisk helse- og rus-feltet i Norden og Sápmi.
11. okt
steinvarde blå himmel
Kurs behandling.i.psykisk.helsearbeid kurs

Kurs: Generalistmodell for behandling av personlighetsforstyrrelser arrow right

Digitalt
Målgruppe: Kursets innhold er tilpasset psykoterapeuter som jobber med pasientgruppen og som ønsker å forbedre sin faglige kompetanse og øke sin trygghet i terapeutrollen. Du er også velkommen til å delta dersom du er spesielt interessert i temaet.
Oppstartsdato 11. okt Oppstartstidspunkt 09:00 Activity location Digitalt
Velkommen til digitalt kurs om Generalistmodell for behandling av emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse.
17. okt
Seminaret
Samling

Nettverkssamling for rus- og psykisk helsearbeid i Orkland arrow right

Fysisk
Målgruppe: Ansatte i kommunene i Trøndelag som har ansvar for og jobber med mennesker med psykiske lidelser og rusutfordringer. Ansatte i NAV er også i målgruppen. Ledere oppfordres til å delta. Det er i tillegg ønskelig med deltakelse av erfaringsmedarbeidere og brukerrepresentanter. Samarbeidspartnere innen TSB og psykisk helsevern er også velkommen.

Nettverkssamlingen arrangeres i Trondheim 5. september og i Orkland 17. oktober, for å redusere reiseavstand. Programmet for samlingene er likt. Ved stor deltakelse på et sted kan det, på grunn av begrensninger i romstørrelse, skje at vi må tilby plass der det er ledig.

(Foto: Colourbox.com)
Oppstartsdato 17. okt Oppstartstidspunkt 09:00 Activity location Bårdshaug gjestegård.
Statsforvalteren i Trøndelag og samarbeidspartnere inviterer til Nettverkssamling for rus- og psykisk helsearbeid i Trondheim ved Bårdshaug gjestegård 17. oktober.
17. okt  —  18. okt
røde blader mot himmel høst
Nasjonalt Opplæringsprogram act-.og.fact-team

Nasjonal opplæring i ACT/FACT-modellen for voksne arrow right

Digitalt
Målgruppe: Ansatte i nyetablerte ACT/FACT-team
Nyansatte i etablerte ACT/FACT-team
Dag én er også samarbeidspartnere velkomne
Oppstartsdato 17. okt - 18. okt Oppstartstidspunkt 10:00 Activity location Teams
Opplæringen går over to dager
Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA) og Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse (NKROP) inviterer til ny nasjonal opplæring i ACT/FACT-modellen for voksne.
24. okt
hender penn og papir læring arbeid
Nasjonalt Samling arbeid.og.psykisk.helse utdanning act-.og.fact-team fact.ung

Samling for ACT-, FACT- og FACT ung-team som mottar tilskuddsmidler til arbeids-/utdanningsspesialist arrow right

Fysisk
Målgruppe: ACT-, FACT- og FACT ung-team som planlegger å ansette arbeids-/utdanningsspesialist.
Oppstartsdato 24. okt Oppstartstidspunkt 09:00 Activity location Radisson Blu Airport Hotel, Oslo Gardermoen
Helsedirektoratet arrangerer fagsamling på Gardermoen for ACT-, FACT- og FACT ung-team som mottar tilskuddsmidler til arbeids-/utdanningsspesialist i 2023. Det er nå noen ledige plasser til team som planlegger å ansette arbeids-/utdanningsspesialist.
26. okt
Samling
Samling fagdag rop bolig tjenester

Fagdager om ROP, bolig og tjenester i 2023 - dag 3 arrow right

Målgruppe: Politikere, ansatte i kommunen, andre tjenesteytere og arkitekter
Oppstartsdato 26. okt Oppstartstidspunkt 09:00 Activity location Gaffel & Karaffel
Statsforvalteren i Rogaland, NAPHA, A–larm, Stavanger og Time kommuner, inviterer til den 3. fagdagen om ROP, bolig og tjeneste. Tema for dagen er nabolagsarbeid, Nimby (Not in my backyard).
26. okt  —  27. okt
Konferanse
Nasjonalt Konferanse behandling.i.psykisk.helsearbeid konferanse

Nasjonal konferanse om psykisk helse arrow right

Digitalt / fysisk
Målgruppe: Alle som arbeider innen psykisk helse.
Oppstartsdato 26. okt - 27. okt Oppstartstidspunkt 10:15 Activity location Gardermoen + live/opptak
Fagfokus, i samarbeid med Modum Bad, arrangerer konferanse for alle som arbeider innen psykisk helse.
30. okt  —  1. nov
Høst pir vann
Nasjonalt Konferanse samhandling utenforskap barn.og.unge recovery rusproblem.og.psykisk.lidelse

"Bli sett"-konferansen 2023 - samhandling - rus og psykisk helse arrow right

Fysisk
Målgruppe: Åpent for alle.
Oppstartsdato 30. okt - 1. nov Oppstartstidspunkt 08:45 Activity location Storefjell Resort Hotel, Gol
Konferansen går over tre dager.
Temaer på konferansen er mobbing og utenforskap, pårørende og ufrivillig skolefravær og "å reise seg".
31. okt
Inkludering
Samling ips åpen.dag samling

IPS i helse: Inkludering i praksis arrow right

Fysisk
Målgruppe: Jobbspesialister, behandlere, NAV-veiledere, deltakere og andre involverte i IPS-tjenestene. Interne og eksterne foredragsholdere inviteres for deling av kompetanse.
Oppstartsdato 31. okt Oppstartstidspunkt 09:00 Activity location Diakonhjemmet sykehus, Forskningsveien 7 (Bygg A: Inngang A1- Auditoriet)
IPS ressurssenter Oslo arrangerer åpen dag om IPS i helse: inkludering i praksis, 31. oktober på Diakonhjemmet sykehus. IPS ressurssenter Oslo er et av fem nasjonale kompetansemiljøer i landet. Målet er å styrke fagmiljøet ved å utnytte kompetanse og erfaring ved IPS-miljøet i Oslo, og det er planlagt ni samlinger gjennom året, hvor dette er den syvende.
6. nov
Samling
Samling recovery nettverkssamling ålesund

Hvordan arbeider vi med recovery? Nettverkssamling med faglig påfyll i Ålesund arrow right

Fysisk
Målgruppe: Alle som jobber med recovery eller ønsker å jobbe recoveryorientert i sin kommune eller helseforetak. Det er ønskelig at kommunalt ansatte deltar sammen med brukere i sin egen kommune og andre med interesse for utvikling av recovery.
Oppstartsdato 6. nov Oppstartstidspunkt 09:00 Activity location Quality Hotel Ålesund
Selve datoen er ikke satt enda, men arrangementet vil bli holdt i november 2023
Dagssamlingen er for alle som jobber med recovery eller ønsker å jobbe recoveryorientert i sin kommune eller helseforetak. Det er ønskelig at kommuner deltar sammen med brukere i sin egen kommune og andre med interesse for utvikling av recovery. (Selve datoen er ikke satt enda, men arrangementet vil bli holdt i november 2023).
6. nov  —  8. nov
Konferanse
Nasjonalt Konferanse erfaringskonsulenter brukermedvirkning

Sterkere sammen arrow right

Fysisk
Målgruppe: Erfaringskonsulenter, arbeidsgivere og relevante forskere.
Oppstartsdato 6. nov - 8. nov Oppstartstidspunkt 10:00 Activity location Thon Hotell, Storo, Oslo
Konferansen er den årlige, nasjonale samlingen for erfaringskonsulenter, arbeidsgivere og relevante forskere. Dette er den 6. Sterkere Sammen konferansen.
7. nov  —  8. nov
Samling
Samling

Felles fagdag for bruker-og kompetansemiljø i Nord arrow right

Digitalt / fysisk
Målgruppe: Representanter fra bruker- og pårørendeorganisasjoner, regionalt brukerstyrte senter, ansatte hos Statsforvalter og kompetansemiljøer på psykisk helse- og rusfeltet i Nord-Norge.
Oppstartsdato 7. nov - 8. nov Oppstartstidspunkt 19:00 Activity location RVTS Nord, Sykehusvegen 23 (Forskningsparken, 3. etg), Tromsø
Vi samles til en hyggelig middag 7. november, kvelden før fagdagen 8. november
Del kunnskap og styrk det strategiske samarbeidet. Møt de andre menneskene og aktørene som er engasjert i psykisk helse- og rusarbeid i regionen. Påmeldingsfrist 26.9
16. nov  —  17. nov
Konferanse folk rekker opp hånda bakfra
Samling erfaringskonsulenter erfaringskompetanse brukerinvolvering erfaringskonsulent

Erfaringskonsulentsamling – Nord-Norge arrow right

Fysisk
Målgruppe: Erfaringskonsulenter, kompetansesenter, andre
Oppstartsdato 16. nov - 17. nov Oppstartstidspunkt 09:00 Activity location Radisson Blu Hotel, Bodø
Årlig nettverkssamling for erfaringskonsulenter i Nordland, Troms og Finnmark. Sammlingen er også for ledere som har ansatt - eller ønsker å ansette erfaringskonsulenter er også velkommen. Det blir nettverksbygging og faglig påfyll som styrker erfaringskonsulentene i rollen. I år settes særlig medvirkning i forskning på agendaen. Lær om erfaringskunnskap brukt i forskning og delta i fokusgruppeintervju.
16. nov  —  17. nov
Kvist med lav/mose
Nasjonalt Konferanse minoriteter folkehelse

Sørsamisk helsekonferanse 2023 arrow right

Fysisk
Målgruppe: Personer som har eller er interessert i samisk kulturforståelse i helse- og sosialfaglig arbeid.
Fagfolk som har behov for økt kompetanse i samisk kulturforståelse.
Oppstartsdato 16. nov - 17. nov Oppstartstidspunkt 10:00 Activity location Quality Airport Hotell Værnes, Stjørdal
Klokkeslett er ikke satt på publiseringstidspunkt.
Sørsamisk helsekonferanse er den viktigste møteplassen for samiske helsearbeidere på sørsamisk område, men også fra hele Saepmie. Sørsamisk helsekonferanse er en viktig arena for kunnskapsformidling, -utveksling og nettverksbygging.
23. nov  —  24. nov
Pir i sjøen i skumring
Konferanse kunnskapsbasert.behandling behandling.i.psykisk.helsearbeid kompetanseutvikling

Pasientsikkerhetskonferansen 2023 – "Fra ord til handling" arrow right

Digitalt / fysisk
Målgruppe: Alle som er opptatt av pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring.
Oppstartsdato 23. nov - 24. nov Oppstartstidspunkt 10:00 Activity location The Qube, Gardermoen + digitalt
Årets Pasientsikkerhetskonferanse går av stabelen 23. og 24. november. Arrangørene ønsker velkommen til to konferansedager proppfulle av inspirerende program både i plenumssesjoner og i mer enn 30 parallellsesjoner.
27. nov  —  28. nov
Ungt utenforskap 2
Nasjonalt Konferanse barn.og.unge utenforskap

Ungt utenforskap arrow right

Digitalt / fysisk
Målgruppe: Åpent for alle
Oppstartsdato 27. nov - 28. nov Oppstartstidspunkt 10:00 Activity location Gardermoen + digitalt/stream
Ungt utenforskap er en av de store utfordringene i det norske samfunnet i dag. Omkostningene er store både for samfunnet og for de unge det gjelder. Hvordan kan vi få flere unge inn i arbeidslivet og hindre frafall fra videregående utdanning?
28. nov
Tilrettelegging
Samling ips åpen.dag

IPS: Tilrettelegging og oppfølging på arbeidsplassen arrow right

Fysisk
Målgruppe: Jobbspesialister, behandlere, NAV-veiledere, deltakere og andre involverte i IPS-tjenestene. Interne og eksterne foredragsholdere inviteres for deling av kompetanse.
Oppstartsdato 28. nov Oppstartstidspunkt 09:00 Activity location Diakonhjemmet sykehus, Forskningsveien 7 (Bygg A: Inngang A1- Auditoriet)
IPS ressurssenter Oslo arrangerer åpen dag om IPS: Tilrettelegging og oppfølging på arbeidsplassen, 28. november på Diakonhjemmet sykehus. IPS ressurssenter Oslo er et av fem nasjonale kompetansemiljøer i landet. Målet er å styrke fagmiljøet ved å utnytte kompetanse og erfaring ved IPS-miljøet i Oslo, og det er planlagt ni samlinger gjennom året, hvor dette er den nest siste.
28. nov  —  30. nov
Animert konferanse
Nasjonalt Konferanse rask.psykisk.helsehjelp rph

Nasjonal nettverks- og veiledningssamling for Rask psykisk helsehjelp 2023 arrow right

Fysisk
Målgruppe: Ansatte i RPH-team og deres ledere
Oppstartsdato 28. nov - 30. nov Oppstartstidspunkt 11:00 Activity location Clarion Hotel Oslo, Bjørvika, Oslo
NAPHAs årlige nettverkssamling for RPH avholdes i slutten av november, og kombineres i år, som i fjor, med nasjonal veiledningssamling arrangert av NFKT.
19. des
Arbeidslivet
Samling ips åpen.dag samling

IPS: Arbeidslivet og personlighetsforstyrrelser arrow right

Fysisk
Målgruppe: Jobbspesialister, behandlere, NAV-veiledere, deltakere og andre involverte i IPS-tjenestene. Interne og eksterne foredragsholdere inviteres for deling av kompetanse.
Oppstartsdato 19. des Oppstartstidspunkt 09:00 Activity location Diakonhjemmet sykehus, Forskningsveien 7 (Bygg A: Inngang A1- Auditoriet)
IPS ressurssenter Oslo arrangerer åpen dag om IPS: Arbeidslivet og personlighetsforstyrrelser, 19. desember på Diakonhjemmet sykehus. IPS ressurssenter Oslo er et av fem nasjonale kompetansemiljøer i landet. Målet er å styrke fagmiljøet ved å utnytte kompetanse og erfaring ved IPS-miljøet i Oslo, og det er planlagt ni samlinger gjennom året, hvor dette er den siste i 2023.