Kurs og konferanser

Tema
Dato og tid
  • Fra:
  • Til:
Type
Region/Fylke
24. mai
Ramp 2022
Webinar housing.first

Housing First - nettverkssamling vår 2023 arrow right

Digitalt
Målgruppe: Kommuner som har Housing First tiltak eller vurderer oppstart, samt andre som følger med eller er interessert i Housing First
Oppstartsdato 24. mai Oppstartstidspunkt 09:00 Activity location Webinar
NAPHA ønsker velkommen til vårens nettverkssamling for alle som jobber med Housing First. Denne gangen ser vi på økonomiske aspekter ved Housing First, vi fortsetter vår runde med kunnskapsbaserte metoder og får siste nytt om det nordiske Housing First-samarbeidet.
5. jun  —  7. jun
Konferanse bakfra
Nasjonalt Konferanse psykisk.helsearbeid.som.fag.og.praksisfelt psykisk.helsearbeid

Psykisk helse 2023 arrow right

Fysisk
Målgruppe: Ansatte i psykisk helse- og rustjenester i kommuner, spesialisthelsetjeneste, forskning og utdanning, brukerrepresentanter og -organisasjoner, og andre interesserte.
Oppstartsdato 5. jun - 7. jun Oppstartstidspunkt 11:00 Activity location Radisson Blu Royal Garden, Trondheim
Kongressen pågår i tre dager
Psykisk helse – 2023 arrangeres 5–7. juni og er kongressen for alle som arbeider innen psykisk helsefeltet.
6. jun  —  7. jun
Samling
Nasjonalt Samling act-.og.fact-team

Opplæringsprogram i ACT/FACT 2022/2023 - 5. samling arrow right

Fysisk
Målgruppe: Ansatte i ACT- og FACT-team som har plass på opplæringen for 2022/2023
Oppstartsdato 6. jun - 7. jun Oppstartstidspunkt 10:00 Activity location Scandic Hotel Oslo Airport, Gardermoen
Femte samling i opplæringsprogram for ACT/FACT-team 2022/2023
Velkommen til siste samling i opplæringsprogrammet for ACT- og FACT-team 2022/2023.
8. jun  —  9. jun
SKANROP_konferanse
Konferanse rusproblem.og.psykisk.lidelse psykisk.helse.og.rus dobbeltdiagnose

SKANROP 2023, Nordisk ROP-konferanse på Hamar arrow right

Målgruppe: Fagmiljøer i Skandinavia som jobber med ROP
Oppstartsdato 8. jun - 9. jun Oppstartstidspunkt 09:00 Activity location Scandic Hamar
Den Nordiske ROP-konferansen har fått nytt navn: SKANROP. Konferansen arrangeres 8.- 9. juni 2023 og tema i år er: «Rus og psykiske lidelser i et livsløp – overganger og løsninger». 
8. jun  —  9. jun
Konferanse
Nasjonalt Konferanse barn.og.unge ungdom helsefremming.og.forebygging folkehelse unge.voksne psykisk.helsearbeid.som.fag.og.praksisfelt

Ungdom og psykisk helse arrow right

Målgruppe: Alle interesserte
Oppstartsdato 8. jun - 9. jun Oppstartstidspunkt 09:20 Activity location Thon Hotel Oslo Airport, Gardermoen + stream
En nasjonal konferanse om ungdom og psykisk helse. Konferansen vil ta opp viktige tema som utenforskap og forebygging, spiseforstyrrelse, nettmobbing, transforming og skifte av kjønn, suicidalitet og tidlig intervensjon.
12. jun
Samling
Nasjonalt Samling tilbakemeldingsverktøy fit

Nasjonal nettverkssamling for FIT brukere arrow right

Fysisk
Målgruppe: Ledere og ansatte i kommunale tjenester som utvikler tjenestekvaliteten ved hjelp av tilbakemeldingsverktøyet FIT.
Oppstartsdato 12. jun Oppstartstidspunkt 09:30 Activity location Scandic Hotel St. Olavs plass 1, 0165 Oslo
Velkommen til Nasjonal nettverkssamling for FIT brukere!

Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA), inviterer til en nettverkssamling for FIT brukere i psykisk helse- og rustjenester, med fokus på erfaringsutveksling.
13. jun
Samling
Samling

Hvordan forstår vi psykisk helse? arrow right

Fysisk
Målgruppe: Alle som jobber med eller er interessert i psykisk helse- og rusutfordringer og hvordan dette kan forstås.
Oppstartsdato 13. jun Oppstartstidspunkt 09:00 Activity location Q42, Elvegata 11a, Kristiansand
Seminaret gir introduksjoner og refleksjoner over Makt-trussel-mening rammeverket som er lansert av den engelske psykologforeningen.
15. jun  —  16. jun
Konferanse
Konferanse unge.voksne barn.og.unge ungdom helsefremming.og.forebygging folkehelse arbeid.og.psykisk.helse utdanning aktivitet.og.fritid minoriteter

Ungt utenforskap arrow right

Digitalt / fysisk
Målgruppe: Målgruppe for konferansen er arbeid og velferdssektoren, skole og utdanning, ungdom og psykisk helse, og alle andre interesserte.

Oppstartsdato 15. jun - 16. jun Oppstartstidspunkt 10:30 Activity location Thon Hotel Oslo Airport, Gardermoen + stream
Konferansen presenterer suksessfaktorer, ungdom og psykisk helse, forebygging og verktøy i møte med unge i utenforskap.
10. jul  —  14. jul
Bilde Malta Summer School
Kurs forskning kurs

Summer School: Collaborative research in mental health and social work arrow right

Fysisk
Målgruppe: Forskere, PhD- studenter, masterstudenter og brukere og praktikere i psykisk helse- og rusfeltet.
Oppstartsdato 10. jul - 14. jul Oppstartstidspunkt 10:00 Activity location University of Malta - Valletta Campus, Malta
Kurset går over 5 dager
This one week summer school responds to the increased demand for mental health promotion and well-being within a participatory approach. It is designed to provide participants from healthcare, education, social work, mental health, and research with the practical and research skills required in designing, implementing, and evaluating collaborative projects in mental health.
20. aug  —  27. aug
Metochi studiesenter, Lesvos Hellas
Samling folkehelse hjelp.som.hjelper åpen.dialog.i.nettverksmøter

Hjelp som hjelper arrow right

Fysisk
Målgruppe: Personer fra tjenestene og mennesker med erfaring
fra systemene møtes for å dele erfaringer fra psykisk helsefeltet.
Oppstartsdato 20. aug - 27. aug Oppstartstidspunkt 08:00 Activity location Metochi studiesenter, Lesvos, Hellas
– et fordypningsseminar om psykisk helse, rus og avhengighet i et folkehelseperspektiv.
27. aug  —  3. sep
Dialogiske og samhandlende praksiser, Lesvos Hellas2
Kurs dialogiske.og.samarbeidende.praksiser åpen.dialog.i.nettverksmøter nettverksarbeid samhandling bruker-.og.pårørendemedvirkning

Dialogiske og samarbeidende praksiser – et fordypende og praksisrettet seminar arrow right

Målgruppe: Praktikere, ledere, i alle deler av psykisk helse- og rustjenester, forskere, utdannere, brukere.
Oppstartsdato 27. aug - 3. sep Oppstartstidspunkt 09:00 Activity location Kurssenteret Metochi, Lesvos, Hellas
Seminaret er åpent for interesserte i Norge, Danmark og Sverige, og foregår på kurssenteret Metochi, Lesvos, Hellas – 27.08 – 03.09.23
22. sep
Konferanse_Housing First
Nasjonalt Konferanse konferanse housing.first

Housing First-konferanse arrow right

Fysisk
Målgruppe: Ledere, ansatte, erfaringskonsulenter, mennesker som er interessert i boligsosialt og tjenesteutvikling
Oppstartsdato 22. sep Oppstartstidspunkt 09:00 Activity location Røde Kors konferansesenter, Hausmannsgate 5 i Oslo
Housing First er metode for å skaffe bosted og tjenester til menneske med utfordringer innen rus og/eller psykisk helse, med høy grad av brukarmedverkning, og med dokumentert effekt.
26. sep  —  27. sep
Konferanse
Nasjonalt Konferanse

Nasjonal recoverykonferanse 2023 arrow right

Fysisk
Målgruppe: Alle som jobber innen psykisk helse og rustjenester, både i kommuner og spesialisttjeneste, lokale aktører og frivillige organisasjoner. Dette innebærer også ansatte i NAV, boliger, Frisklivssentraler, ulike aktivitetssenter, mestrings- og læringssenter og andre
Oppstartsdato 26. sep - 27. sep Oppstartstidspunkt 09:30 Activity location Scandic Nidelven i Trondheim
Tidenes andre Recoverykonferanse blir arranger i Trondheim, 26.-27. september
6. nov
Samling
Samling recovery nettverkssamling ålesund

Hvordan arbeider vi med recovery? Nettverkssamling med faglig påfyll i Ålesund arrow right

Fysisk
Målgruppe: Alle som jobber med recovery eller ønsker å jobbe recoveryorientert i sin kommune eller helseforetak. Det er ønskelig at kommunalt ansatte deltar sammen med brukere i sin egen kommune og andre med interesse for utvikling av recovery.
Oppstartsdato 6. nov Oppstartstidspunkt 09:00 Activity location Quality Hotel Ålesund
Selve datoen er ikke satt enda, men arrangementet vil bli holdt i november 2023
Dagssamlingen er for alle som jobber med recovery eller ønsker å jobbe recoveryorientert i sin kommune eller helseforetak. Det er ønskelig at kommuner deltar sammen med brukere i sin egen kommune og andre med interesse for utvikling av recovery. (Selve datoen er ikke satt enda, men arrangementet vil bli holdt i november 2023).
16. nov  —  17. nov
Kvist med lav/mose
Nasjonalt Konferanse minoriteter folkehelse

Sørsamisk helsekonferanse 2023 arrow right

Fysisk
Målgruppe: Personer som har eller er interessert i samisk kulturforståelse i helse- og sosialfaglig arbeid.
Fagfolk som har behov for økt kompetanse i samisk kulturforståelse.
Oppstartsdato 16. nov - 17. nov Oppstartstidspunkt 10:00 Activity location Quality Airport Hotell Værnes, Stjørdal
Klokkeslett er ikke satt på publiseringstidspunkt.
Sørsamisk helsekonferanse er den viktigste møteplassen for samiske helsearbeidere på sørsamisk område, men også fra hele Saepmie. Sørsamisk helsekonferanse er en viktig arena for kunnskapsformidling, -utveksling og nettverksbygging.
28. nov  —  30. nov
Animert konferanse
Nasjonalt Konferanse rask.psykisk.helsehjelp rph

Nasjonal nettverks- og veiledningssamling for Rask psykisk helsehjelp 2023 arrow right

Fysisk
Målgruppe: Ansatte i RPH-team og deres ledere
Oppstartsdato 28. nov - 30. nov Oppstartstidspunkt 11:00 Activity location Clarion Hotel Oslo, Bjørvika, Oslo
NAPHAs årlige nettverkssamling for RPH avholdes i slutten av november, og kombineres i år, som i fjor, med nasjonal veiledningssamling arrangert av NFKT.