Kurs og konferanser

Tema
Dato og tid
  • Fra:
  • Til:
Type
Region/Fylke


6. Mai  —  7. Mai
242201125120-ips2-1
Konferanse individuell.jobbstøtte.(ips) konferanse arbeid.og.psykisk.helse

Nordisk IPS-konferanse 2024 arrow right

Digitalt / fysisk
Målgruppe: De som jobber med individuell jobbstøtte (IPS)
Oppstartsdato 6. Mai - 7. Mai Oppstartstidspunkt 09:00 Activity location Clarion Hotel Stockholm og digitalt
Velkommen til den første nordiske konferansen om IPS.
6. Mai  —  8. Mai
Illustrasjonsbilde: Karl Johans Gate, Oslo. Foto: www.colourbox.com
Nasjonalt Konferanse konferanse traumer traumebehandling

Traumebehandlingskonferansen 2024 arrow right

Fysisk
Målgruppe: Alle som er interessert i kunnskapsbasert behandling av barn og voksne som har vært utsatt for traumer.
Oppstartsdato 6. Mai - 8. Mai Oppstartstidspunkt 09:00 Activity location Thon hotell Storo, Oslo
6. og 7. mai er det innlegg og parallellsesjoner, mens det 8. mai blir workshops. Påmelding til work
Traumefeltet er i rask utvikling. Vi får stadig mer kunnskap om effekten av traumer og virksomme behandlingstilnærminger.
18. April
Hender i farger. Illustrasjon: Santhosh Kumar/www.colourbox.com
Nasjonalt Konferanse konferanse recovery sosial.recovery medborgerskap

Sosial recovery-konferansen 2024 arrow right

Fysisk
Målgruppe: Ansatte og ledere i helsetjenester, pasienter, brukere og innbyggere
Oppstartsdato 18. April Oppstartstidspunkt 08:30 Activity location Fredheim Arena i Sandnes
Hvor står recoveryperspektivet? Har tjenestene rammer som muliggjør sosial recovery?
17. April  —  18. April
Konferanse
Konferanse konferanse brukererfaringer fremtidens.helsetjenester innovative.løsninger

Konferansen: Ny tid – nye løsninger – Om å lytte til og ta i bruk brukernes erfaringer arrow right

Fysisk
Målgruppe: Erfaringsmedarbeidere, brukerrepresentanter, ledere og fagpersoner som arbeider i helse-, sosial- og velferdstjenestene, ansatte, undervisere og ledere i utdanningsinstitusjoner samt personer som arbeider i ulike organisasjoner. 
Oppstartsdato 17. April - 18. April Oppstartstidspunkt 10:00 Activity location  Scandic Dyreparken, Kristiansand 
Konferansen vil adressere de voksende utfordringene i dagens og fremtidens helsetjenester. Behovet for nye og innovative løsninger er stort. Vi vil spesielt fremheve mulighetene som oppstår gjennom forbedret samarbeid og samskaping mellom brukere, helsepersonell og ledere.
4. April
Hus i forstørrelsesglass. Foto: www.colourbox.com
Nasjonalt Webinar housing.first webinar

Korleis komme i gang med Housing First i eigen kommune? arrow right

Digitalt
Målgruppe: Kommunar som ønskjer å starte opp arbeid etter Housing First-metoden
Oppstartsdato 4. April Oppstartstidspunkt 09:00 Activity location Teams
Webinaret er eit tilbod til kommunar som ønskjer å starte opp arbeid etter Housing First-metoden, og ønskjer konkrete råd og tips. Webinaret er ope for alle.
3. April
Webinar Helsedirektoratet om SINTEF brukerundersøkelse med 33.000 respondente
Nasjonalt Webinar brukermedvirkning bruererfaringer

Helsedirektoratet presenterer funn fra stor bruker- og pasientundersøkelse arrow right

Digitalt
Målgruppe: Ansatte og ledere i psykisk helse og rustjenestene, beslutningstakere i kommunene.
Oppstartsdato 3. April Oppstartstidspunkt 14:00 Activity location Digitalt
Hva synes pasientene om den polikliniske behandlingen i psykisk helsevern og rusbehandling? SINTEF har på oppdrag fra Helsedirektoratet gjennomført en digital spørreundersøkelse med svar fra 33.000 personer. I dette webinaret presenteres undersøkelsen og rapporten med mange viktige funn.
22. Mars
sosial-recovery-webinar
Webinar

Webinar om sosial recovery: Samfunnet – en viktig arena arrow right

Digitalt
Målgruppe: Alle som interesserer seg for sosial recovery
Oppstartsdato 22. Mars Oppstartstidspunkt 09:00 Activity location Teams
15. Mars
Konferanse
Konferanse utendørsterapi aktivitet.og.fritid fysisk.aktivitet

Frisk i friluft, Camp Villmark 2024 arrow right

Fysisk
Målgruppe: Konferansen er for deg som jobber i krysningspunktet mellom friluftsliv og helse, innen kommunal og privat sektor, sykehus, frivillighet, skole og barnehager
Oppstartsdato 15. Mars Oppstartstidspunkt 08:30 Activity location NOVA Spektrum Lillestrøm
Velkommen til dagskonferanse hvor vi tar for oss hvordan vi kan bruke naturen som terapirom og friluftsliv som metode for bedre folkehelse.
12. Mars
Elin Sivertsen og Stian Reinertsen, faglige rådgivere i NAPHA og programledere for NAPHA-konferansen 2024
Konferanse psykisk.helsearbeid napha.konferansen konferanse likeverdige.tjenester

NAPHA-konferansen 2024 – likeverdige tjenester arrow right

Digitalt
Målgruppe: Ledere og ansatte i lokalt psykisk helsearbeid, politikere, bruker- og pårørendeorganisasjoner, statsforvaltere samt andre interesserte.
Oppstartsdato 12. Mars Oppstartstidspunkt 09:00 Activity location Digital
Hvordan lykkes med det psykiske helsetilbudet – uansett hvor i landet du bor eller jobber? Små og store kommuner har ulike forutsetninger. Innbyggertall, geografisk utstrekning og beliggenhet gir utslag.  
4. Mars  —  18. Mars
bo
Nasjonalt Webinar bolig webinar boligsosialt.arbeid

De som ikke mestrer å bo arrow right

Digitalt
Målgruppe: De som jobber med boligsosialt arbeid
Oppstartsdato 4. Mars - 18. Mars Oppstartstidspunkt 00:00 Activity location Digitalt
Du kan se foredragene når du vil i løpet av tidsperioden 4. til 18. mars.
En digital samling av foredrag for deg som arbeider med de som ikke mestrer bosituasjonen.
16. Jan
Webinar
Webinar fact.ung webinar fact.ung.modellen fidelity tavlemetodikk

FACT ung-webinar arrow right

Digitalt
Målgruppe: Nyansatte og team som følger kull 3 (2023/2024), og som ikke fikk deltatt på første opplæringssamling som ble arrangert i høst, samt nyansatte eller andre som er interessert i å lære mer om FACT ung-modellen.
Oppstartsdato 16. Jan Oppstartstidspunkt 12:00 Activity location Digital
Tirsdag 16. januar, kl. 12.00-14.30 arrangerer Nasjonalt implementeringsteam for FACT ung et webinar hvor hovedtrekkene i FACT ung-modellen presenteres.
4. Mars  —  18. Mars
232811143021-farlige
Webinar voldsrisiko

Potensielt farlige arrow right

Digitalt
Målgruppe: For deg som står i risikofylte arbeidssituasjoner der vold og trusler er en del av hverdagen.
Oppstartsdato 4. Mars - 18. Mars Oppstartstidspunkt 08:00 Activity location Digitalt
En digital fagsamling for deg som arbeider i risikofylte arbeidssituasjoner der vold og trusler er en del av hverdagen.
av 1 side