Viktig doktorgrad om mulighetene til å vokse som menneske

Viktig doktorgrad om mulighetene til å vokse som menneske

Ny doktorgrad / Publisert: 23. august 2017.   Endret: 12. desember 2017

Arnhild Lauveng har undersøkt om livskvaliteten til de med alvorlige og langvarige psykiske helseutfordringer blir stimulert av et skolemiljø sammenlignet med et tradisjonelt behandlingsmiljø. 21. august disputerte hun for doktorgraden.

Arnhild Lauveng (foran), fv.: Einar Heiervang, Lene Falgaard Eplov, Arnstein Finset og Ingunn Skre.

AVHANDLINGEN MANGE HAR VENTET PÅ: -Jeg følte meg litt «starstruck» da jeg ble spurt om å være opponent, du er jo allerede en stjerne, sa Lene Falgaard Eplov, forskningsoverlæge ved Psykiatrisk Center København. Likevel hadde hun forberedt en kritisk og utfordrende opposisjon, som Arnhild Lauveng svarte godt på. Lauveng disputerte tirsdag med doktoravhandlingen Growing as a person. The possibility of personal Development for adults in treatment and education. F.v.: Einar Heiervang (leder av disputas), Lene Falgaard Eplov (1. opponent), Arnstein Finset (leder for bedømmelseskomitéen), Arnhild Lauveng (doktorand) og Ingunn Skre (2. opponent). Ikke på bildet: Torleif Ruud (hovedveileder). (FOTO: Ragnhild Krogvig Karlsen). 

AVHANDLINGEN MANGE HAR VENTET...
FORSVARTE DOKTORAVHANDLINGEN: Arnhild Lauveng, spesialist i klinisk samfunnspsykologi (FOTO: Morten Bjerk).
Doktorgrad

Arnhild Lauveng disputerte for doktorgraden ved Institutt for klinisk medisin ved Universitet i Oslo 21.august, 2017.

Avhandlingens tittel: Growing as a person. The possibility of personal Development for adults in treatment and education.

Førsteopponent var Lene Falgaard Eplov, forskningsoverlæge ved Psykiatrisk Center København og andreopponent var Ingunn Skre, førsteamanuensis ved Institutt for psykologi, Universitet i Oslo. Leder av bedømmelseskomiéen var Professor Arnstein Finset ved Institutt for medisinske basalfag, Universitet i Oslo.

 

Mer om

utdanning.og.psykisk.helse behandling.i.psykisk.helsearbeid alvorlig.psykisk.lidelse recovery nyheter doktorgradsavhandlinger

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen