Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid www.napha.no

NAPHA-nytt uke 15, 2018

Siste nytt

https://www.napha.no/_somatisk_helse_tiltak/
Mange med alvorlige psykiske lidelser får ikke hjelp for livsstilssykdommer Kronikk. Somatisk helse også viktig hos personer med alvorlig psykisk lidelse. Tjenestene må inkludere tiltak for begge aspekter.

Tips fra NAPHAs kunnskapsbase

løp 3299722
#psyktnormalt, et kurs i livsmestring for unge Helsefremming og forebygging. På kurset lærer ungdommene sentrale strategier for å håndtere vanskelige følelser. Slik kan man hindre at psykiske plager utvikler seg.
Arbeid verksted
Kurs og opplæring i Individuell jobbstøtte (IPS) Her finner du oversikt over kurs våren 2022
Bla på skjerm i rapporten Rettighetsinngripende tiltak
Rettighetsinngripende tiltak i kommunale botilbud - en nasjonal kartlegging Ny rapport!. Ansatte må navigere i gråsonene mellom lovverk og veie selvbestemmelse opp mot forsvarlig helsehjelp