Vi fagfolk lærer masse av pårørende!

Vi fagfolk lærer masse av pårørende!

Toppmøte om pårørende / Publisert: 10. mai 2017.   Endret: 09. april 2019

Nittedal er blant kommunene som har etablert et tilbud til pårørende. Spesialsykepleier og Toppmøtedeltaker Aud Hansen, peker likevel på utfordringer som bør løses.

Aud Hansen, spesialsykepleier i psykisk helse og rus, Nittedal kommune

OPPTATT AV PÅRØRENDE: Aud Hansen, spesialsykepleier i Nittedal kommunes psykisk helse- og rustjeneste, er engasjert i arbeidet med pårørende og deltar på det bredt anlagte Toppmøte om temaet i 2017.  

OPPTATT AV PÅRØR...

Mer om

pårørende barn.som.pårørende nyheter praksiseksempler akershus pårørendekunnskap

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen