NAPHA spør kommunene om pakkeforløp

NAPHA spør kommunene om pakkeforløp

Nyhet / Publisert: 22. august 2019.   Endret: 23. august 2019

Vi vil høre kommunenes erfaringer med pakkeforløpene innen psykisk helse og rus for voksne. Hvilken rolle spiller dere i samarbeidet med spesialisthelsetjenesten, hvordan blir pakkeforløpene implementert og organisert?

Marianne Borthen og Gretha Helen Evensen, faglige rådgivere i NAPHA m/undersøkelse om pakkeforløp

PAKKEFORLØP: Har det skjedd endringer i samhandlingen mellom spesialist- og kommunehelsetjeneste etter at implementeringen av pakkeforløp nå er i gang? Dette, og andre erfaringer kartlegges i en spørreundersøkelse til kommunene. F.v. Marianne Borthen og Gretha Helen Evensen, begge faglige rådgivere i NAPHA. (FOTO: Ragnhild Krogvig Karlsen/NAPHA).

PAKKEFORLØP: Har det s...

Mer om

pakkeforløp nyheter brukerundersøkelser

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen