Morten Brodahl

Morten Brodahl

Erfaringskonsulent/medforsker
Nasjonal kompetansetjeneste ROP
Epost: morten.brodahl@sykehuset-innlandet.no
Telefon: 90265112

Er spesielt interessert i meningsaspektet innen Recovery-begrepet. God inkludering-medborgerskap forutsetter at vi må utvide hva vi anser som å være normalt. Dette både på individ- og samfunnsnivå. Religion, etikk og filosofi burde hatt en større plass innen rus-og psykisk helsevern. Når det er sagt, så burde det kun være ett psykisk helsevern hvor rus og avhengighet av rusmidler burde være innunder dette begrepet. Det er et kunstig skille her. Det vi jobber med dreier seg om psykososiale helseproblemer uavhengig om rus(mis)bruk er involvert.