Anna Kristina Knudsen

Anna Kristina Knudsen

Faglig Rådgiver
NAPHA
Epost: anna.k.knudsen@napha.no
Telefon: 95263098

Jeg har bred erfaring fra å jobbe med mangfold og inkludering.

Jeg arbeidet med psykisk utviklingshemmede i omsorgstjenesten. Ved en alternativ ungdomsskole jobbet jeg med ungdom som falt ut fra ordinær undervisning. I 2007 flyttet  jeg til Oslo for å være prosjektleder for Utdanningsetaten i Groruddalssatsinga, med ansvar for Romsåsskolene.  

De siste årene har jeg vært avdelingsleder hos INN kvalifiseringssenter for flyktninger og innvandrere, og jobbet med flyktninger i introduksjonsprogrammet. Hovedoppgaven ved INN er å bosette og bistå flyktninger inn i arbeid og utdanning. I tillegg har jeg hatt ansvar for å sikre smidig samarbeid med helsetjenestene.

Jeg er utdannet sosionom. Jeg har en bachelor i samfunnsvitenskapelige fag, og en master i offentlig administrasjon.

I NAPHA er jeg med i prosjektene Arbeid, psykisk helse og rus, samt Folkehelse.  Jeg er faglig rådgiver i det regionale arbeidet i Øst-Norge.  I region Øst skal jeg blant annet utvikle NAPHAs rolle innen nettverk og integrasjon.