Alette Ottesen

Alette Ottesen

Ingen tittel

Epost: aletteo@hotmail.com
Telefon:

Fysioterapeut, spesialist i psykomotorisk fysioterapi og med master i psykisk helsearbeid. Arbeider i klinisk praksis i Lillehammer, er kursleder i NFF og for tiden tilknyttet FYSIOPRIM (Fysioterapi i primærhelsetjenesten) ved UiO i 20% stilling.