X deaktivert

X deaktivert

Ingen tittel

Epost: arve.almvik@samfunn.ntnu.no
Telefon: 91839817

Forskningsområder

Faglig interessefelt er først og fremst innhold i og organisering av det lokalbaserte psykiske helsearbeidet. I tillegg er jeg opptatt av hva som fremmer mestring og gode opplevelser i hverdagen.

Pågående forskning

De siste årene har jeg forsket på hva som kjennetegner god hjelp til personer med rusproblemer og psykiske lidelser i ambulerende team. Det aktuelle nå er en studie om korsang sin betydning for den psykiske helsen.

Forskningsnettverk/grupper

Som ansatt i NAPHA er jeg med i en arbeidsgruppe som planlegger og gjennomfører en nasjonal forskningskonferanse om psykisk helsearbeid: www.napha.no/content/6215/Samarbeid-med-forskningsmiljoer

Jeg er også med i et forskningsnettverk om Barn som pårørende, www.sorlandet-sykehus.no/pasient/kompetansentre/barnsbeste/Sider/side.aspx og Nettverk for kunnskapsutvikling innen pårørendeinvolvering og pårørendestøtte ledet av Universitetet i Stavanger.

Artikler fra X deaktivert på Napha.no: