Bodil Bakkan Nielsen

Bodil Bakkan Nielsen

Faglig rådgiver psykisk helse og rus i Lister
Lister Helsenettverk
Epost: bodb@online.no
Telefon: 41687687

Jeg jobber som faglig rådgiver i Fyrtårn psykisk helse og rus i Helsenettverk Lister (6 kommuner).

Er utdannet klinisk spesialist i psykiatrisk sykepleie og har master i psykisk helsearbeid.