Elsa Almås

Elsa Almås

Ingen tittel
UiA
Epost: elsa.almas@uia.no
Telefon: +47 37 23 37 72

Forskningsområder/- interesser:

- Evaluering av forskning på psykologisk behandling av seksuelle problemer.

- Utvikling av dialogmetode for å påvirke holdninger og grenser i forhold til seksuell samhandling mellom personer fra ulike kulturer.

- Behandling av seksuelle tenningsmønstre.

- Sexologisk utdanning.

 

Pågående forskning:

Psychological treatment of sexual problems. A qualitative literature search 2000-2012.

MUHABBET – EN SAMTALE I KJÆRLIGHET OG RESPEKT: Utvikling av en dialogbasert gruppesamtale med fokus på interkulturell forståelse av normer og grenser for seksuelle praksiser.

Non-pathological treatment of sexual turn-on patterns.

 

Forskernettverk/-grupper:

Universitetet i Agder:

Esben Esther Pirelli Benestad (Muhabbet-prosjektet, Non-pathological treatment of sexual turn-on patterns.)

Rikke Pristed (Psychological treatment of sexual problems.)

Kari Hansen Berg (Ph.D. prosjekt om Seksuell livskvalitet ved reumatologisk sykdom.)

 

Sørlandet sykehus HF:

Cecilie Brøvig Almås (Psychological treatment of sexual problems.)

 

Universitetet i Oslo:

Niklas Poulsson: (Muhabbet-prosjektet.)

 

Langemyr skole:

Kristian Melby: (Muhabbet-prosjektet.)

 

Dulwich Center, Adelaide, Australia:

David Denborough (Non-pathological treatment of sexual turn-on patterns.)

 

Inserm, Paris, Frankrike:

Alain Giami: (The Euro-Sexo study: Sexologists in Europe.)

 

Berkeley, California:

Kaethe Weingarten (Non-pathological treatment of sexual turn-on patterns.)

Artikler fra Elsa Almås på Napha.no:

Myter om menns seksualitet