Helle Borchgrevink

Helle Borchgrevink

Ingen tittel
IKS
Epost: helle@iks.no
Telefon: 92219910

Engasjert og opptatt av psykisk helse. Interessegruppa for Kvinner med Spiseforstyrrelser er en interesseorganisasjon med nettverk av likemenn i hele landet. Målet er at IKS skal bli overflødige... !!

Artikler fra Helle Borchgrevink på Napha.no:

Psykodrama -en vei ut av spiseforstyrrelsen?