Jorunn Sekse

Jorunn Sekse

Ingen tittel
Odda sjukehus Helse Fonna
Epost: jorunn.sekse@helse-fonna.no
Telefon: 47757560

Arbeidsområder: læring og meistringstilbod og samhandling med kommunar innan frisklivsarbeid.