Kjell Arne Gangås

Kjell Arne Gangås

Miljøarbeider
Orkdal kommune
Epost: kjell-arne.gangas@orkdal.kommune.no
Telefon: 97159320

Jobber i avdeling Psykisk helse- og Rusarbeid.