Kjetil Orrem

Kjetil Orrem

Faglig rådgiver i NAPHA
Napha
Epost: kjetil.orrem@samforsk.no
Telefon: 977 44 088

Jeg er utdannet psykolog, og har spesialisert meg innen arbeids- og organisasjonspsykologi.

Jeg har vært ansatt ved NAPHA siden 2013, og er i dag koordinator for NAPHAs arbeid i region vest, som omfatter Rogaland og Vestland. Ellers er jeg leder for NAPHAs prosjektgruppe med fokus på arbeid og psykisk helse, og har i flere år fulgt opp myndighetenes satsing på psykologer i kommunene og Rask psykisk helsehjelp. I perioden 2013-2019 var jeg også fagredaktør for NAPHAs nettsider, og i dag sitter jeg i fagredaksjonen.

Før oppstart ved NAPHA jobbet jeg åtte år ved NAV Arbeidsrådgivning Sør-Trøndelag, en fylkesdekkende spesialenhet som primært bistår de lokale NAV-kontorene i enkeltsaker der brukerne sliter med psykisk helseproblematikk. I tillegg drev jeg jevnlig veiledning overfor NAV-ansatte knyttet til arbeid med denne brukergruppen, og undervisningsarbeid rundt psykisk helse både internt i NAV og overfor arbeidsgivere.

Tidligere har jeg klinisk erfaring fra ulike avdelinger innenfor psykisk helsevern, og har også jobbet en periode i PPT for videregående skole, i tillegg til å ha drevet privat praksis og hatt diverse undervisningsarbeid, blant annet ved NTNU. Både i NAV, psykiatrien og fylkeskommunen (PPT) har jeg erfart hvilke begrensninger som ligger i manglende samarbeid mellom ulike aktører innen omsorgs- og velferdssektoren, og ser derfor viktigheten av at en aktør som NAPHA bidrar til å forbedre disse mekanismene.