Marcus Trzebinski

Marcus Trzebinski

Musikkterapeut
Lindelia tilrettelagte boliger og akutte tjenester
Epost: marcus.trzebinski@gmail.com
Telefon: Skjult

Utdannet musikkterapeut fra Grieg akademiet, UiB i 2020.

Jobber i tjenesteområdet Psykisk helse og rus, tilrettelagte boliger og akutte tjenester avd. Lindelia, Bærum kommune. 

Artikler fra Marcus Trzebinski på Napha.no:

Studio på hjul - oppsøkende musikkterapi