Tatiana Penzo

Tatiana Penzo

Psykiatrisk sykepleier
Lovisenberg DPS. Akutteamet. Seksjon Ambulant Virksomhet.
Epost: tatiana@nursepower.no
Telefon:

Jobbet i Akutteamet på Lovisenberg DPS siden høsten 2009.

Ble godkjent klinisk spesialist våren 2015.

Videreutdanning i psykisk helsearbeid (2012-2014)

Jobbet også som veileder i andre DPS og i kommunehelsetjenesten.

Har veilederutdanning fra 2010.

Ferdig sykepleier i 2007.

Trives godt og er glad i jobben min.

Artikler fra Tatiana Penzo på Napha.no:

Psykiatri – et nødvendig onde for politiet