Publisert: 02. juli 2019.   Endret: 02. juli 2019
Tone Tellevik Dahl, byråd for eldre, helse og arbeid i Oslo kommune

Tone Tellevik Dahl (AP), byråd for eldre, helse og arbeid i Oslo kommune har lagt fram en strategi for psykisk helse. (FOTO: Oslo Kommune)

Byrådet i Oslo med strategi for En psykt bra by

Byrådet i Oslo med strategi for En psykt bra by

Byrådet i Oslo vil motvirke ulikhetene i helse. 27. juni signerte de sin strategi med føringer for økt brukerinvolvering, tilgjengelighet og kunnskapsbaserte psykisk helse- og rustjenester.

-Psykisk helse gjelder alle og er viktig uansett alder. Dårlig psykisk helse gir tap av livskvalitet, helse generelt og livslengde. Oslo kommune skal legge til rette for god psykisk helse, livskvalitet og mestring, uavhengig av alder eller helseutfordring, sier Tone Tellevik Dahl (AP), byråd for eldre, helse og arbeid i Oslo kommune.

Fredag 27. juni la byrådet fram strategien En psykt bra by. Dette er en omfattende strategi, som skal involvere langt flere enn helsesektoren. Finn saksdokumentene fra møtet i einnsyn.no.

-Alle sektorer må ta en titt på strategien. Selv kemneren, skal for eksempel være bevisst på hvem som er lesere av brevene de skriver. Det kan være mennesker som har gått gjennom en krise. Vi må i større grad ta hensyn til hvordan vi møter innbyggerne, sier Tellevik Dahl.

Økt innbyggerinvolvering og tilgjengelighet

Det særlig nye i forhold til tidligere planer, er at denne er mer overordnet og preget av ønsket om mindre byråkrati og mer innbyggerinvolvering.

-Det skal bli lettere å finne frem og ta kontakt og få tilbud fra våre tjenester. Det vil kreve mye av oss som kommune. Bruker- og pårørendes perspektiv skal prege tjenestene. Det er viktig når vi skal finne gode måtene å hjelpe og tilrettelegge på, sier Tellevik Dahl.

Flere erfaringskonsulenter, FACT-team for flere målgrupper, fortsatt Rask psykisk helsehjelp, flere samtaletilbud etter modell av Ung Arena er blant de mange tiltakene som er løftet frem og ønsket.

Vil ha slutt på aldersdiskriminering

Eldres psykiske helseutfordringer er også vektlagt.

-Jeg er selv ganske opprørt over aldersdiskrimineringen vi har i psykiatrien. Frem til 67 år kan vi i dag møte på DPS, men etter dette må vi over til alderspsykiatrisk avdeling. Det er dramatisk å plutselig skifte hvem du skal forholde deg til og få hjelp av bare fordi du bikker 67 år, sier Tellevik Dahl.

Strategien oppsummert:

Tre hovedmål:

  • Færre innbyggere får psykiske helseutfordringer
  • Det er en dør inn til psykiske helsetjenester
  • Innbyggere som har psykiske helseutfordringer får bistand ut fra sinebehov, slik at de kan leve meningsfylte liv

Fire strategiske satsingsområder:

  • Forebygging og helsehjelp for bedre livsmestring - uansett alder
  • En dør inn - lett tilgjengelige og sammenhengende psykiske helsetjenester
  • Innbyggeren og kommunen i førersetet
  • Mer forskning for bedre tjeneste- og kompetanseutvikling

Kommunen i førersetet

-For å sikre at vi får god kompetanse hjelper det ikke bare å lene seg på eksisterende forskning. Vi må sørge for at forskningsrådet, forskningsmiljøene og spesialisthelsetjenestene også forsker på det som er viktig for oss i primærhelsetjenesten, sier Tellevik Dahl.

Strategien legger opp til at Oslo kommune skal ta plass i førersetet i forskning- og utviklingsarbeidet.

-Ved å samarbeide med kompetansesentre som lytter til kommunenes behov, og ved å selv delta i forskning, analyse og ved å initiere relevante problemstillinger for forskningsmiljøene skal kommunene lede an i kunnskapsutviklingen, mener Tellevik Dahl.

-Enestående strategi

Petter Dahle, faglig rådgiver i NAPHA og teamleder for senterets arbeid i region Øst, mener Oslos nye strategi på mange måter er enestående. 

-Det er måten kunnskapsgrunnlaget er jobbet fram på. De som er hands on på utfordringene og har kunnskap om arbeidet i praksis, har fått påvirke planen, sier Dahle. 

Innspill og ansvar

Helseetaten i Oslo har gjennom flere år jobbet fram kunnskapsgrunnlaget for strategien. Alle bydelene har gitt innspill, samlet inn i dialogmøter med representanter fra kommune- og spesialisthelsetjenesten, brukere og pårørende.

-Bydelene og de ulike etatene får ansvar for å følge opp strategien. Vi håper den blir et nyttig verktøy, sier Tone Tellevik Dahl. 

Vil følge opp i bydelen

Jan Erik Løkkeberg, seksjonsleder for psykisk helse i Bydel Grorud, er blant dem som har gitt innspill underveis. Han liker strategien og sier den gjør ham stolt av å jobbe i Oslo kommune.  

-Den har en rød tråd som handler om myndiggjøring, fleksibilitet i tjenestetilbudet og vektlegging av fag. Aller best liker jeg holdningen i strategien. Verdiene den signaliserer, sier han.

I egen bydel vil han gå løs på utfordringen med å ta innbyggerne med på laget.

-Vi er i gang med feedback informed treatment, i likhet med flere bydeler, men resultatene er litt varierende, fordi det innebærer en ganske stor holdningsendring i forhold til psykisk helsearbeid, sier han.

Omfangsrikt dokument

Skal den fungere som lederverktøy generelt, mener han man må ta tak i en bit av gangen. Den er litt omfangsrik, påpeker Løkkeberg. 

-Vi som ledere må i alle fall lese strategien godt og få den under huden. Det kunne vært fint med en kortversjon i punkter, og det tror jeg kommer, sier han.

Uten tidsramme

Strategien har ingen tidsramme, og er ment å stå seg over en lengre periode.

-Etter mellom fire og åtte år må man ta en gjennomgang på hvordan det jobbes. Og, får vi ny kunnskap om hva som virker og ikke virker, må vi selvsagt justere underveis, sier Tellevik Dahl.

Før strategien settes i verk, skal den vedtas av bystyret. Hvis den går gjennom der, vil byråden i forbindelse med budsjett og tilskuddsbrev for 2020 gi spesifikke oppdrag til bydelene.

 

Kommenter:

Mer om

oslo organisering.av.tjenester kvalitetsarbeid faglig.kvalitet nyheter act-.og.fact-team

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen