Kommunene sentrale i Nasjonal plan for selvhjelp

Kommunene sentrale i Nasjonal plan for selvhjelp

Publisert: 08. september 2015.   Endret: 20. september 2015

Den nasjonale planen for selvhjelp viser hvordan kommunene og andre aktører kan ha en sentral rolle i å informere om selvhjelp, samt være pådrivere og tilretteleggere for denne typen arbeid i sine kommuner.

Nasjonal plan for selvhjelp

FORANKRING: Et av tiltakene i Nasjonal plan for selvhjelp er at Helsedirektoratet skal
forankre selvhjelpsarbeid i ulike typer styrings- og plandokumenter på nasjonalt
nivå. (Foto: Helsedirektoratet).

FORANKRING: Et av tiltakene i...

Mer om

selvhjelp læring.og.mestring

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen