Om å skape møteplasser

Om å skape møteplasser

Publisert: 03. september 2015.   Endret: 13. april 2016

I SISAs arbeid ser vi konturene av en helt ny måte å tenke om integrering og lokal tilhørighet på, hvor det er et positivt menneskesyn som ligger til grunn, forteller Thomas Hylland Eriksen.

Videoserie fra Sisa med Thomas Hylland Eriksen
SISA KULTURHUS
  • Kultursenteret Sisa er et lavterskeltilbud i Alta.
  • Lavterskeltilbudet Sisa ligger utenfor de etablerte helsetjenestene, og er viktig både med tanke på forebygging og rehabilitering.
  • Du kan lese mer om "Kultursenteret Sisa" på finnmarksnettverket.no, i en artikkel skrevet av Siv H. Rydheim.

Mer om

salutogenese minoriteter lavterskeltilbud empowerment rehabilitering multimedia helsefremming.og.forebygging

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen