Barn og unges psykiske helse i Folkehelsemeldingen

Barn og unges psykiske helse i Folkehelsemeldingen

Publisert: 03. desember 2015.   Endret: 13. april 2016

Folkehelsemeldingen (2014-2015) inkluderer psykisk helse som en likeverdig del av folkehelsearbeidet, og barn og unge er en prioritert målgruppe.

En god barndom varer livet ut

VIKTIG FAKTOR: Gode oppvekstvilkår fremmer fysisk og psykisk helse gjennom hele livsløpet (illustrasjonsfoto: www.colourbox.com)

VIKTIG FAKTOR: Gode oppvekstv...
Meld.St. 19, 2014-2015
FOLKEHELSEMELDINGEN
Mestring og muligheter

Folkehelsemeldingen:

 • inkluderer psykisk helse som en likeverdig del av folkehelsearbeidet, og sier at psykisk helse skal få en større plass i folkehelsearbeidet.
 • har som mål å redusere risiko for sykdom, og å fremme livskvalitet og trivsel.
 • er tverrsektoriell og favner over mange samfunnsområder.

Nasjonale mål for folkehelsepolitikken:

 • Norge skal være blant de tre landene i verden som har høyest levealder.
 • befolkningen skal oppleve flere leveår med god helse og trivsel og reduserte sosiale helseforskjeller.
 • vi skal skape et samfunn som fremmer helse i hele befolkningen.

 

Denne artikelen inngår som en del av flere artikler på napha.no om Folkehelsemeldingen. Les mer her:

Kilder til psykisk helse og trivsel

"God psykisk helse og trivsel kan styrkes gjennom et samfunn som legger til rette for at mennesker opplever:

 • Identitet og selvrespekt - Jeg er noe, jeg er noe verdt.
 • Mening i livet - Jeg er del av noe større enn meg selv, det er noen som har bruk for meg.
 • Mestring - Jeg duger til noe, det er noe jeg får til.
 • Tilhørighet - Jeg hører til et sted, det er noen jeg føler meg knyttet til.
 • Trygghet -Jeg kan tenke, føle og utfolde meg uten å være redd.
 • Deltakelse og involvering - Jeg engasjerer meg i aktiviteter som angår andre mennesker.
 • Fellesskap og sosial støtte - Jeg har noen å dele erfaringer, tanker og følelser med. Det er noen som er glad i meg, bryr seg om meg og som vil hjelpe meg når det trengs."

Kilde: Meld.St.19, 2014-2015, s. 26

Mer om

folkehelsemeldingen offentlige.publikasjoner barn.og.unge helsefremming.og.forebygging folkehelse

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen