Irene Wormdahl

Irene Wormdahl

PhD-stipendiat
NAPHA
Epost: irene.wormdahl@samforsk.no
Telefon: 47266376

Jeg jobber for tiden som PhD-stipendiat tilknyttet forskningsprosjektet ReCoN - Reducing Coercion in Norway. Prosjektet vil undersøke potensial for å redusere bruken av tvungent psykisk helsevern og teste ut om en intervensjon på kommunalt nivå kan fremme slik reduksjon. Forskningsprosjektet er finansiert av Norges forskingsråds HELSEVEL program, og ledes av avdeling for helsetjenesteforskning ved Akershus universitetssykehus i samarbeid med NAPHA og Senter for medisinsk etikk på Universitetet i Oslo. Prosjektperioden er september 2018 - september2022.

Før jeg begynte i stipendiatstillingen jobbet jeg som faglig rådgiver i NAPHA. Recovery som perspektiv og tenkningsgrunnlag innen psykiske helsetjenester og NAPHA’s oppdrag rettet mot satsingen på ACT- og FACT-team er noe av det jeg har jobbet med her. Jeg er utdannet barnevernspedagog med klinisk videreutdanning i familieterapi og mastergrad i barn og unges psykiske helse. Jeg har tidligere jobbet innen barnevern, barne- og ungdomspsykiatri, familieterapi og kommunalt psykisk helsearbeid.

Artikler fra Irene Wormdahl på Napha.no:

Pårørende i fokus i Møre og Romsdal
Mener brukerkunnskap må gyldiggjøres
Når vanskene ikke stopper ved 18 år
Fysisk aktivitet – et effektivt antidepressivt middel?
Helsetilbud til ungdom og unge voksne
Oppslagsverk for deg som jobber med tiltak og tjenester for ungdom
ImRoc - innføring av recovery gjennom organisasjonsendring
Utvikling av recoveryorientert praksis i Connecticut, USA
Viktig signal fra pasient- og brukerombudene
Anbefaler nordmenn å sitte mindre stille
Å møte fordommer med kunnskap
Hvordan kan kartlegging fremme recovery?
Relasjoners sentrale betydning for recovery
Grunnlaget for en recoveryorientert psykisk helsetjeneste
Recovery gjennom kriser
100 råd som fremmer recovery
Håp og tro på at endring er mulig
Tro på at mennesker kan påvirke egne liv
Barn og unges psykiske helse i Folkehelsemeldingen
Dronningen av recovery abdiserer
Ungdata er nyttig for kommunene
Veivisere i lokalt folkehelsearbeid
Klar for avspark
INSPIRE på norsk
Divaen og doktoren sprer ringar i vatn
PCOMS som tilbakemeldingsverktøy øker behandingsutbyttet
Nett-terapi hele døgnet for FACT-brukere
Hva som hjalp Benjamin
Sju steg for kunnskapsbasert folkehelsearbeid i kommunen
-Ikke i mål med Recovery enda
Etablerer praksisfellesskap for å implementere recovery
Veileder for recoveryorientering av praksis
Erfaringsformidlarane i Helse Fonna
REFOCUS - fremmer recovery i psykisk helsearbeid
Recovery i England: Endring av lovfestede tjenester?
Skjema for egenvurdering av bedring