ImRoc - innføring av recovery gjennom organisasjonsendring

ImRoc - innføring av recovery gjennom organisasjonsendring

Publisert: 23. august 2013

ImRoc, Implementing Recovery through Organisational Change, er et program som bidrar til endret praksis i psykiske helsetjenester i England, slik at de kan fokusere mer på å hjelpe mennesker med recovery/bedringsprosesser.

10_nøkler

ImRoc presenterer "10 Key Challenges" for organisasjoners endring mot mer recoveryorientert praksis. (Foto: www.colorbox.com)

ImRoc presenterer "10 Key Cha...
ImRoc

ImRoc - Implementing Recovery through Organisational Change - er et nasjonalt program for å støtte psykiske helsetjenester i endringsprosessen mot å jobbe mer recovery-orientert.

Igangsatt februar 2011 etter oppdrag fra det engelske helsedepartementet.

Center for Mental Health og den nasjonale helsetjenesten sitt nettverk for mental helse (NHS Confederation’s Mental Health Network) drifter prosjektet.

ImRoc-teamet består av eksperter innen recovery og organisasjonsendring.

Prosjektet hjelper tjenester til å gjennomføre egenvurdering mot ti indikatorer, planlegge endringer og rapportere sine resultater over to år.

Tilknyttede tjenester mottar "konsultasjonspakker" med blant annet konsultasjoner, læringsnettverk, møteplasser, konferanse og e-support.

The 10 Key Challenges

Ti hovedprinsipper for egenvurdering som kan gjøre tjenestene mer recovery-orienterte:

  1. Endre innholdet i og opplevelsen av daglig samhandling gjennom praksis som fremmer brukernes recovery-prosesser.
  2. Arrangere helhetlige brukerstyrte opplæringsprogrammer for ansatte i tjenestene.
  3. Etablere et "Recovery Education Centre" for å drive programmene fremover.
  4. Sikre organisatorisk forankring, og skape en recovery-kultur i hele organisasjonen.
  5. Øke individuell tilpasning, valgmuligheter og kontroll, gjennom å reflektere en recovery-kultur i sentrale styrings dokumenter og prosedyrer.
  6. Endre tilnærmingsmåte til risikovurdering og -styring.
  7. Endre holdninger og praksis for brukerinvolvering/brukermedvirkning.
  8. Endring i arbeidsstyrken gjennom ansettelse av erfaringskonsulenter.
  9. Støtte ansatte i deres recovery-reise.
  10. Organisasjonen må tilrettelegge for økte muligheter til "å bygge" et liv ut over egen sykdom.

For mer utfyllende informasjon om hvert punkt kan du laste ned publikasjon fra Center for Mental Health her.

Mer om

recovery aktuelle.nettsteder

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen